Český export do Velké Británie po brexitu klesá. Na hodnoty z roku 2019 se zatím nevrátil

Datum: 14. 6. 2022    Průmyslový obor: Ostatní;     Teritoriální zaměření:  Velká Británie Velká Británie

Český export není výjimkou. U ostatních zemí Evropské unie došlo ještě k většímu k poklesu vývozu.

Vystoupení Velké Británie z Evropské unie mělo zásadní vliv na hodnotu zboží putujícího přes britské hranice z kontinentální Evropy. Zatímco export z EU do Velké Británie zažíval do roku 2019 období růstu, mezi lety 2019 a 2021 se propadl o 11,4 procenta. Český export do destinace na tom byl ve stejném období o něco lépe a propadl se pouze o 9,3 procenta.

Statistiky zveřejněné evropským statistickým úřadem EUROSTAT jasně ukazují negativní dopad brexitu na obchodní aktivitu s největším britským obchodním partnerem, Evropskou unií. Dalším neblahým faktorem je pandemie Covid-19 a s ní spojené narušení dodavatelských řetězců.

V detailním měsíčním porovnání hodnoty exportu se pandemie jednoznačně projevila primárně v dubnu a květnu roku 2020. Avšak data indikující vývoj hodnoty exportu z EU na jiné světové trhy ukazují výrazně nižší meziroční propad mezi lety 2019 a 2021, což potvrzuje zásadní negativní vliv vystoupení na export.

Porovnání dat mezi lednem 2021 a 2022 signalizuje stabilní navyšování obchodu. Export z celé EU se zvýšil o 28,3 procenta. Český vývoz se za stejné období zvedl o 15,1 procenta.

Důvodem k poklesu vývozu bylo primárně navýšení administrativní zátěže a s tím spojených nákladů, což mělo za následek odliv menších exportérů. Pro ty může vstup, nebo setrvání na britském trhu představovat bariéru, kterou nejsou ochotni překonat a soustředí se raději na trhy EU bloku. Naopak problémy s exportem londýnská kancelář CzechTrade nezaznamenala u firem, které již dlouhodobě exportují i mimo EU a procedury spojené s vývozem do třetích zemí mají již zavedené.

Každá krize představuje zároveň nové příležitosti. Právě odliv řady exportérů z britského trhu je šancí pro nové ambiciózní exportně zaměřené firmy, pro které Velká Británie skýtá v řadě oborů obrovské příležitosti. Hodnoty z prvního čtvrtletí nasvědčují tomu, že loňského exodu exportních společností řada firem využila a šance pro etablování se na tomto trhu tak nemusí trvat dlouho.

Zdroj: statistiky EUROSTAT

Zpracoval tým pracovníků zahraniční kanceláře CzechTrade Spojené království.