Chile vytvořilo pravidla pro užívání zeleného vodíku v těžebním průmyslu

Datum: 16. 7. 2021    Průmyslový obor: Energetika;     Teritoriální zaměření:  Chile Chile

Chilské instituce zabývající se regulací těžebního průmyslu vytvořily nová pravidla pro užití zeleného vodíku jako paliva v těžebním průmyslu. Některé těžební společnosti již začaly pilotně užívat zelený vodík ve svých provozech, zejména pak pro pohon vozidel.

Hlavním cílem je vytvořit podmínky pro zvýšení počtu projektů, ve kterých se bude moci využívat zelený vodík jako palivo. Ve spolupráci se státní institucí Sernageomin podřízené Ministerstvu těžby, která je oficiálním regulátorem v těžebním průmyslu v Chile, vytvořily společnosti průvodce ke schválení všech pilotních projektů s využitím zeleného vodíku.

Oficiální propočty ukazují, že kamiony přepravující vytěženou rudu spotřebovávají až 45 % veškerých pohonných hmot. Proto je užití zeleného vodíku jako paliva pro společnosti přijatelnější, také vzhledem k národnímu plánu o snížení uhlíkových emisí do roku 2050.

Chile, které je největším producentem mědi na světě, již spustilo tři projekty s využitím zeleného vodíku, které jsou spojeny s těžebním sektorem.

Zpracoval tým pracovníků zahraniční kanceláře CzechTrade Chile
Zdroj: BNAmericas