Chytrá města jsou v Kostarice zatím v plenkách

Datum: 11. 7. 2019    Průmyslový obor: Software a ICT služby; Služby; Investice;     Teritoriální zaměření:  Mexiko Mexiko, Kostarika Kostarika

Dle nedávno uveřejněné zprávy PROSIC zabývající se mimo jiné chytrými městy, programu tamější univerzity, žádné kostarické město se nedá zařadit do skupiny chytrých měst.

Nejvíce se do této kategorie hodí města Cartago a Belén, které vykazují největší stupeň integrace projektů týkající se chytrých měst. PROSIC dále poukázal na dalších šest slibných lokalit, nicméně i zde se spíše jedná o izolované projekty a tamějším radnicím chybí komplexnější a dlouhodobé plánování.
Dalším faktorem, proč v Kostarice zatím neexistují chytrá města, je i nedostatek odborného personálu. Dále chybí i státní instituce vydávající směrnice a pokyny radnicím a pomáhala by jejich iniciativy více rozvíjet. Taková role by měla logicky příslušet Ministerstvu pro vědu, technologii a telekomunikace MICITT, které již svůj zájem o vytvoření inteligentních měst zařadilo do Národního rozvojového plánu a jiných podnětných aktivit. Nezůstává pozadu ani tamější Ministerstvo dopravy, které již spustilo systém a s ním související aplikaci monitorující trasy autobusů a případná zpoždění.

Zpracoval kolektiv pracovníků zahraniční kanceláře CzechTrade Mexico City
Zdroj: El Financiero