Čína chce posílit výrobu a spotřebu high-tech a zelených výrobků

Datum: 27. 9. 2019    Průmyslový obor: Elektronika a elektrotechnika; Ostatní; Software a ICT služby; Voda, odpady a životní prostředí; Automobilový průmysl;     Teritoriální zaměření:  Čína Čína

Místní vláda zveřejnila plán na podporu nákupu některého klíčového spotřebního zboží a zařízení v Číně.

V polovině tohoto roku čínská vláda odhalila dvouroční stimulační plán na podporu výroby a spotřeby špičkových produktů zároveň šetrných k životnímu prostředí (tzv. Implementation Plan for Promoting Update and Upgrade of Key Consumer Good and Facilitating Resource Recycling /2019-2020/). Plán byl zaveden s cílem odvrátit očekávané hospodářské zpomalení země v současné rozjitřené atmosféře s USA, a to stimulací domácí spotřeby a přechodem ekonomiky k produkci a spotřebě spotřebního zboží s přívlastkem ekologický a high-tech. Formy podpory zahrnují finanční pobídky, uvolněnější předpisy, další podpora pro výrobce a dodavatele. Místní vlády pak mají budovat podpůrnou infrastrukturu. 

Které obory profitují z plánu?
Automobilový průmysl – plán se má zaměřit na elektrifikaci automobilového průmyslu. Plán nabízí optimalizovanou strukturu dotací pro vozidla na nový pohon (NEVs) a snížení certifikačních a provozních nákladů výrobců a dodavatelů NEVs.
Domácí spotřebiče a ostatní elektronické spotřební zboží – plán podporuje rozvoj zelených smart domácích spotřebičů a jejich široké užití v průmyslu a v aplikacích u spotřebitelů. Výrobci se mají zaměřit na posílení energeticky úsporných a smart funkcí u těchto spotřebičů. Do této oblasti rovněž spadá komerční aplikace 5G mobilních telefonů, kde se mají podniky především zaměřit na výstavbu 5G síťové infrastruktury a komerční užití nových technologií jako jsou umělá inteligence, nové formy zobrazování, virtuální realita.
Systémy nakládání s odpady – vláda rozšíří podporu kvalifikovaným výrobcům automobilů, domácích spotřebičů a spotřební elektroniky za účelem zajištění efektivnější demontáže a recyklace produktů.

Uvedený stimulační plán může být příležitostí i pro zahraniční firmy, které buďto nabízejí špičkové výrobky šetrné k životnímu prostředí anebo technologie či služby, které pomohou domácím výrobcům dosáhnout vytyčených cílů u úspory energie či šetrnosti k životnímu prostředí při výrobě a recyklaci.
Více informací k hospodářskému vývoji v Číně, programu podpor či obchodním příležitostem mohou podat zahraniční kanceláře agentury CzechTrade v Číně, neváhejte se na vedoucí zahraničních kanceláří přímo obrátit. 

Zdroj: NDRC, Ministerstvo životního prostředí ČLR, Ministerstvo obchodu ČLR a China Briefing
Zpracoval kolektiv pracovníků zahraniční kanceláře agentury CzechTrade v Pekingu