Čínský průmysl lithium-iontových baterií čelí výzvám v dodavatelského řetězci

Datum: 7. 12. 2022    Průmyslový obor: Energetika;     Teritoriální zaměření:  Čína Čína

Čínský průmysl lithiových baterií zaznamenává rychlý růst uprostřed nebetyčně vysoké poptávky ze strany odvětví elektromobilů a obnovitelných zdrojů energie. Závislost na dovozu klíčových materiálů však způsobuje, že průmysl je zranitelný vůči kolísání cen a nevyváženému vývoji v rámci domácího dodavatelského řetězce. Vláda nyní vyzývá místní úřady a průmyslové hráče, aby řešili problémy, jako jsou vysoké náklady na suroviny, nesrovnalosti v kvalitě či nevyrovnaná nabídka a poptávka.

Čína je největším spotřebitelem lithium-iontových baterií již pět po sobě jdoucích let. Je také světovým lídrem ve výrobě baterií, přičemž největší čínský výrobce baterií Contemporary Amperex Technology (CATL) sám držel v prvním čtvrtletí roku 2022 přibližně 35 procent celosvětového trhu li-ion baterií. V oblasti solárních baterií modulů, čínské společnosti drží přibližně 71% podíl na celosvětovém trhu.

Rozvíjející se průmysl nových energetických vozidel (NEV) v zemi a solární průmysl řízený dekarbonizací přispívají k obrovské chuti Číny po bateriích. Navzdory dominantnímu postavení Číny ve výrobě však tato země zůstává závislá na dovozu klíčových materiálů a komponentů pro jejich výrobu, což činí průmysl zranitelným vůči kolísání cen a otřesům dodavatelského řetězce.

Zdravý růst odvětví navíc brzdí problémy v domácím průmyslu, jako jsou nevyrovnaný rozvoj dodavatelského řetězce, nerovnováha mezi nabídkou a poptávkou, místní protekcionismus a nesrovnalosti v kvalitě. Tato neefektivita pravděpodobně zhorší nedostatek dodávek baterií pro průmyslová odvětví, jako jsou NEV a solární systémy, což může zase zpomalit růst těchto odvětví. Aby se problémy rychle vyřešily, vydalo čínské ministerstvo průmyslu a informačních technologií (MIIT) a státní správa tržní regulace (SAMR) oznámení s řadou návrhů na zlepšení domácího trhu s li-ion baterií. Ty zahrnují od zvyšování kapacity v oblastech, které chybí, přes zlepšení dohledu nad kontrolou kvality až po podporu spolupráce mezi průmyslovými hráči.

Existují však další faktory, které mohou pomoci ochlazovat trh s bateriemi, kromě přímých vládních zásahů v tomto odvětví. Jedním z nich je pokles poptávky po bateriích z jiných průmyslových odvětví, jako jsou solární a NEV. Například pokračující zvyšování nákladů na NEV může snížit poptávku, a tím zmírnit poptávku po lithiu. Z dlouhodobého hlediska by snížení dotací NEV čínské vlády dále zchladilo poptávku po autobateriích. Kromě návrhů uvedených v tomto oznámení Čína vyvíjí a bude i nadále usilovat o zvýšení těžby klíčových nerostů, a to jak v Číně, tak v zahraničí, aby uspokojila domácí poptávku. Kombinace zvýšení nabídky klíčových nerostů a udržení přiměřené poptávky bude klíčem ke stabilizaci trhu a zajištění udržitelného růstu průmyslu.

Zpracoval kolektiv kanceláře CzechTrade v Číně (Šanghaj). 
Zdroj: Dezan Shira & Associates