Čínský Shenzhen se mění na mezinárodní centrum spotřeby

Datum: 4. 4. 2022    Průmyslový obor: Ostatní;     Teritoriální zaměření:  Čína Čína

Nový soubor opatření se snaží zvýšit spotřebu Shenzhenu a přeměnit město na regionální nákupní centrum. Opatření zahrnují peněžní pobídky pro domácí a zahraniční značky, aby se ve městě usadily, stejně jako politiky pro zlepšení spotřebitelského prostředí prostřednictvím rozvoje infrastruktury, optimalizovaného podnikatelského prostředí a lepších práv spotřebitelů.

Opatření představují dlouhodobý cíl pro město, aby využilo svou rostoucí životní úroveň a strategickou pozici v bohaté oblasti Greater Bay Area, ale také úzce souznělo s politikami ústřední vlády s cílem zvýšit domácí spotřebu v roce 2022 a dále.

V únoru 2022 vydalo městské ministerstvo obchodu v Shenzhenu (MOFCOM) dokument s názvem Několik opatření pro urychlení výstavby mezinárodního spotřebitelského centra, který nastiňuje 28 politických opatření pro rozvoj spotřebního prostředí v Shenzhenu.

Opatření pokrývají širokou škálu politik, od rozšiřování spotřební infrastruktury, jako jsou obchodní čtvrti, přes posílení ochrany práv spotřebitelů až po rozšiřování bezcelního nakupování. Zahrnují také peněžní pobídky pro společnosti a značky, aby se ve městě zakládaly a expandovaly, stejně jako mechanismy pro vytváření prostředí přívětivějšího pro podnikání.

Opatření přicházejí poté, co ústřední vedení Číny zdůraznilo význam domácí spotřeby a jak spotřebitelé a podniky v zemi čelí protivětru pokračující epidemie COVID-19 a globálního makroekonomického tlaku. Dlouhodobější místní trendy zároveň naznačují, že Shenzhen má perfektní polohu, aby se stal regionální nákupní destinací, pokud dokáže náležitě využít svou stále bohatší spotřebitelskou základnu a přilákat značky a společnosti světové třídy.

Navzdory současné ekonomické situaci jsou důvody pro růst spotřebitelské značky v Shenzhenu stále silné. Město si drží pozitivní ekonomický růst navzdory tlakům pandemie a bude i nadále zaznamenávat pozitivní růst po mnoho dalších let. Pro spotřebitelské značky a společnosti má velký smysl usadit se v Shenzhenu. Kromě peněžních odměn poskytovaných vládou existuje v příštím desetiletí obrovský růstový potenciál, protože mzdy a životní úroveň ve městě neustále rostou.

Opatření navíc signalizují, že vláda je připravena vytvořit stále více přátelské prostředí pro podnikání domácích i zahraničních firem s řadou podpůrných opatření jako je například zjednodušené udělování obchodních licencí, což firmám usnadní expanzi ve městě.

Zpracoval kolektiv kanceláře CzechTrade v Číně (Šanghaj)

Zdroj: Dezan Shira & Associates