Co mohou očekávat zahraniční investoři po podepsání dohody o volném obchodu RCEP?

Datum: 31. 12. 2021    Průmyslový obor: Ostatní;     Teritoriální zaměření:  Čína Čína

Čína a dalších 14 zemí podepsaly na virtuálně pořádaném summitu ASEAN dohodu o regionálním komplexním hospodářském partnerství (Regional Comprehensive Economic Partnership - RCEP), která formalizovala největší dohodu o volném obchodu (FTA) v historii.

Po náročném osmiletém období vyjednávání kombinace faktorů, jako je zpomalení globálního růstu, narušení obchodních vzorců a odklon USA od multilateralismu, zmobilizovala zúčastněné vlády, aby prosadily pakt navzdory dlouhotrvajícím rozdílům. Indie se však rozhodla nevstoupit do RCEP, přestože si uskupení nechalo otevřené dveře pro svůj budoucí vstup. Přelomovou dohodu tvoří 15 zemí - 10 členských států Sdružení národů jihovýchodní Asie (ASEAN), Čína, Japonsko, Jižní Korea, Austrálie a Nový Zéland. Zatímco Čína je stranou řady dvoustranných obchodních dohod, je to poprvé, co podepsala regionální mnohostranný obchodní pakt.

Primárním cílem RCEP je vytvořit komplexní ekonomické partnerství – navazující na stávající bilaterální dohody ASEAN v rámci regionu s partnery FTA. Bude se řídit společným souborem pravidel a norem, sníženými překážkami obchodu, zjednodušenými procesy a lepším přístupem na trh. Investorům poskytne RCEP podstatné nové obchodní a investiční příležitosti v zúčastněných zemích. Pokryje zhruba 30 procent celosvětového HDP (26,2 bilionu dolarů) a 30 procent světové populace, čímž vytvoří dosud největší obchodní blok v Asii.

V rámci RCEP budou cla odstraněna u přibližně 92 procent zboží zaváděného postupně během příštích 20 let v souladu s Harmonogramem celních závazků každé strany. To umožní zúčastněným zemím získat mezi sebou preferenční přístup na trh. Některé zemědělské a citlivé zboží však bude z těchto snížení cel vyloučeno. Zjednodušené celní postupy a vylepšená ustanovení o usnadnění obchodu umožní efektivní správu postupů a rychlé odbavení zboží, včetně propuštění expresních zásilek a zboží podléhajícího rychlé zkáze do šesti hodin od příjezdu.

V rámci RCEP bude nejméně 65 procent sektorů služeb plně otevřeno zahraničním investorům se závazky zvýšit strop limitů pro zahraniční podíly v různých odvětvích, jako jsou profesionální služby, telekomunikace, finanční služby, počítačové služby a distribuce a logistika. služby. Na rozdíl od systému negativního seznamu v Číně, RCEP také použije přístup negativního seznamu, kde bude trh plně otevřen zahraničním dodavatelům služeb, pokud se neobjeví na seznamu. To zajišťuje transparentnost předpisů a opatření, která podnikům umožní větší jistotu.

Význam RCEP pro investory v Číně
RCEP má velký význam pro region, pro Čínu a pro zahraniční investory. Jakmile bude dohoda implementována, vytvoří největší obchodní blok v Asii a očekává se, že obchod bude činit 12,4 bilionu dolarů. Pro investory působící v ASEAN, Číně a dalších regionech RCEP nabízí dobrou zprávu. Zjednodušené celní postupy, jednotné pravidlo původu a lepší přístup na trh učiní investice na více místech mnohem životaschopnější a atraktivnější investiční strategii a pravděpodobně přinesou do popředí obchodní modely Čína + 1.

Společné pravidlo původu sníží náklady pro společnosti s dodavatelskými řetězci, které se rozprostírají po celé Asii, a může povzbudit nadnárodní společnosti do zemí RCEP, aby vytvořily dodavatelské řetězce v celém bloku, čímž se zvýší aktivita globálního hodnotového řetězce v regionu. Tento nový obchodní blok pravděpodobně také zaznamená větší tok zboží ze zemí s vysokými výrobními náklady, jako je Austrálie, Japonsko, Nový Zéland, Jižní Korea a Singapur, do zemí s nižšími mzdovými náklady, jako je Kambodža, Laos a Myanmar. Výhoda levnějšího zboží se rozšíří po celém ASEANu a ostatních členů RCEP a profiltruje se i ke spotřebitelům v Evropě a Spojených státech. Pro Čínu je Japonsko po USA druhým největším obchodním partnerem a drží podíl šesti procent na celkovém vývozu a osm procent na dovozu.

Podle analýzy DBS Bank budou pro Čínu úspory na clech na dovoz z Japonska činit významných 7,3 miliardy dolarů napříč segmenty dopravních zařízení, strojů a elektrických zařízení, chemikálií, plastů a pryží a kovů. Nicméně, vezmeme-li v úvahu velikost Číny, bude to mít relativně čistý dopad ve výši 0,05 procenta HDP. Pokud bude pakt ratifikován šesti zeměmi ASEAN a třemi zeměmi mimo ASEAN, vstoupí formálně v platnost začátkem roku 2022.

Zpracoval kolektiv zahraniční kanceláře CzechTrade Čína se sídlem v Šanghaji.
Zdroj: Dezan Shira & Associates