COVID 19 výrazně proměnil chování spotřebitelů v Turecku

Datum: 9. 7. 2020    Průmyslový obor: Ostatní; Služby;     Teritoriální zaměření:  Turecko Turecko

E-commerce, který již před vypuknutí pandemie COVID-19 vykazoval v Turecku růstovou tendenci, zažil v prvních dvou měsících po propuknutí pandemie prudký nárůst v počtu i objemu transakcí. Současná pandemie tak výrazně zrychlila transformaci elektronického obchodu.

Obecně platí, že elektronický obchod v Turecku rostl již před COVID-19 a v posledních letech v zemi zaznamenal silný růst. Maloobchodní tržby online zaznamenaly v roce 2019 ve srovnání s předchozím rokem 43% růstu hodnoty. V rámci e-commerce pak byl nejvyšší růst zaznamenán v segmentu rychloobrátkového spotřebního zboží, jehož podíl se zvýšil z 20 na 37 %. Tento segment rostl rychle před pandemií (meziročně o 57 %), ale to, co přišlo s pandemií, nikdo neočekával. Během prvních osmi týdnů pandemie se růst prakticky ztrojnásobil na 183 procent.
I když v zemi nebyl vyhlášen zákaz vycházení na déle než 4 dny v kuse, zákaz vycházek se týkal hlavně víkendů a navazujících svátků, i tak se výrazně změnilo chování spotřebitelů, kdy 37 % z nich uvedlo, že nyní nakupuje online častěji než před pandemií. U prodejů potravin a domácích potřeb pak 49 % spotřebitelů tvrdí, že v online světě v krátkodobém až střednědobém horizontu zůstanou. Tato čísla jsou dle Didem Şekerel Erdoğan, která se v e-commerce a marketing pohybuje přes 20 let, vyšší než v Evropě (Německu, Polsku, Itálii).
Ruku v ruce s nárůstem e-commerce vrostl i trend domácího vaření. Turecko je v tomto ohledu na špici v Evropě, kdy přibližně 80 % lidí si momentálně doma vaří. Pro porovnání v Itálii je to 74 %, Španělsku 60 % a v Německu pouhých 45 %. Takto vysoká čísla mohou být dána několika faktory. Jednak zaměstnanost žen je v Turecku významně nižší než v Evropě proto mají čas a rodina motivaci ušetřit za kupované jídlo. Stejně tak se vysoký podíl lidí nyní bojí jíst v restauracích z důvodu možné nákazy. Jedna třetina lidí pak usuzuje, že se jejich stravovací návyky nevrátí před dobu před pandemií.
Do budoucna by měl e-commerce v Turecku výrazně růst, jelikož přibližně 76 procent tureckých nakupujících tvrdí, že jsou ochotni využívat služby předplatného pro automatické nakupování. Průměr Evropy je v tomto ohledu na 54 %. Stejně tak je v zemi vysoká oblíbenost bezkontaktních plateb, kterou preferuje 70 % dotázaných.

Zdroj: Hurriyet Daily News
Zpracoval kolektiv pracovníků zahraniční kanceláře CzechTrade v Istanbulu.