CzechTrade připravil spolu s partnery dny e-commerce v Bukurešti. Rumunsku představil 7 českých e-shopů

Datum: 30. 9. 2022    Průmyslový obor: Služby;     Teritoriální zaměření:  Rumunsko Rumunsko

V každé zemi, kde agentura CzechTrade provozuje svoji kancelář, se objevují příležitosti pro české společnosti v mnoho rozličných oborech. Úkolem ředitelů místních kanceláří je tyto příležitosti vyhledávat, analyzovat a následně připravovat aktivity, které v těchto oborech pomohou českým společnostem uspět na místních trzích.

Kancelář CzechTrade v Rumunsku sleduje soustavnou poptávku ze strany českých e-commerce společností po lokálním trhu. Trh v Rumunsku ještě není zdaleka tak vyspělý, jako ten český. Byť je tu dvojnásobný počet obyvatel, e-shopů je tu sotva polovina. Potenciál pro růst je tedy v Rumunsku stále obrovský a této příležitosti jsme se chtěli chopit organizací akce Dny e-commerce v Bukurešti.

Díky spolupráci s českou Asociací pro elektronickou komerci se nám podařilo pozvat do Bukurešti sedm českých e-shopů, které již v Rumunsku působí, nebo vstup na lokální trh zvažují. Mezi účastníky byly zástupci e-shopů Pilulka.cz, Manumi.cz, Kovani-Cobra.cz, Oveckarna.cz, Cemio.net, Smartomat.cz a Vzdusin.cz. Díky těmto úžasným společnostem se nám podařilo v prostorách ambasády České republiky v Bukurešti pod záštitou velvyslankyně Halky Kaiserové a Rudolfa Opatřila.

Zástupci českých společností absolvovali celodenní program plný přednášek a konzultací od místních specialistů. Za tímto účelem jsme na naši akci pozvali zástupce společností pokrývající oblasti práva, daní, logistiky, náboru zaměstnanců, marketingu a dalších významných oblastí nezbytných pro rozvoj e-commerce podnikání v Rumunsku. Mezi specialisty byli zástupci společností Packeta Romania, Sinaps.ro, eMag.ro, Peterka & Partners, Group Expert Consulting, Ijdelea & Associates, BestJobs.cz, GPeC.ro, Trusted.ro. Po intenzivním celodenním programu následovalo neformální setkání v hotelu Novotel a Večer českého e-commerce v Rumunsku.

Pevně věříme, že formát, který jsme pro české společnosti připravili, naplnil očekávání všech zúčastněných a doufáme, že jej budeme moci v příštích letech zopakovat, neboť Rumunsko je v tomto ohledu země s obrovským a stále nenaplněným potenciálem.

Připravil kolektiv zaměstnanců zahraniční kanceláře CzechTrade Rumunsko.