CzechTrade uspořádal úspěšnou misi pro výrobce a dodavatele pro těžební průmysl. Češi v Chile jednali s nejvýznamnějšími hráči na trhu

Datum: 30. 3. 2022    Průmyslový obor: Nerostné suroviny a polotovary; Voda, odpady a životní prostředí; Strojírenství - výroba strojů a techniky;     Teritoriální zaměření:  Chile Chile

Po více než dvou letech odkladů kvůli covid-19, přísným protiepidemickým opatřením a dlouhodobému uzavření chilských hranic se zahraniční kanceláři CzechTrade Chile a Velvyslanectví České republiky v Santiagu de Chile podařilo uspořádat specializovanou technologickou misi v těžebním průmyslu.

Moderní technologie pro ekologičtější těžbu
Mise byla zaměřená především na povrchovou a hlubinnou těžbu nerostů, inovativní řešení pro moderní doly, ekologizaci provozů a odstraňování škod způsobených těžební činností. Zúčastnilo se jí 14 českých firem, přičemž jsou to velmi zkušení exportéři, jejichž výrobky se objevují v různých koutech světa. Přilákala je možnost proniknout na nový trh v regionu Latinské Ameriky.

Pět dní trvající program od 21. do 25. března byl plný předem pečlivě naplánovaných schůzek se zástupci významných chilských těžebních společností, dovozců a dodavatelů zařízení pro těžební průmysl a také s institucemi zabývajícími se rozvojem podnikání. Akce byla spolufinancována z programu PROPED od Ministerstva průmyslu a obchodu.

Nabitý program hned od prvního dne
Na úvod čekalo účastníky mise oficiální uvítání v nově rekonstruované budově Velvyslanectví České republiky v Santiagu de Chile za přítomnosti velvyslance Josefa Hlobila. Ředitel zahraniční kanceláře CzechTrade Jiří Jílek seznámil české exportéry s aktuální situací v těžebním průmyslu a s možnostmi obchodní spolupráce s významnými těžebními společnostmi. V odpoledním bloku pak probíhala jednání se zástupci organizace Centro Nacional de Pilotaje de Tecnologías para la Minería (CIPTEMIN). Ta nabízí spolupráci při testování nových technologií v reálných podmínkách dolů, spolupráci na výzkumných projektech a zapojení českých firem právě do těchto projektů.

V úterý díky zapojení Asociace průmyslových dodavatelů do těžebního průmyslu (APRIMIN) a Průmyslového svazu SOFOFA se uskutečnila B2B jednání mezi českými a chilskými společnostmi. Exportéři projednávali možnosti obchodní spolupráce a zastupování na chilském trhu. Odpoledne se pak v Národní organizaci těžebního průmyslu v Chile (SONAMI) seznámili s detaily a aktuálními trendy v chilském těžebním průmyslu.

Třetí den mise následovala jednání s šéfy oddělení technologií a inovací z národní těžební společnosti CODELCO. Čeští podnikatelé se tak seznámili s novými projekty této těžební společnosti, se systémem řízení výzkumných projektů a zapojením inovativních řešení v praxi. CODELCO má otevřený systém pro zahraniční i lokální firmy, které nabízejí nová řešení pro modernizaci dolů. Díky tomu se do projektů mohou zapojit i české firmy.

Antofagasta. Centrum chilského těžařství
Na severu země leží jednak hlavní město Antofagasta, tak i stejnojmenný region, kde jsou nejvýznamnější povrchové a hlubinné měděné doly. Zde ve spolupráci s místní Asociací průmyslových firem v Antofagastě (AIA) proběhla B2B jednání s lokálními, potenciálními dovozci a distributory pro těžební firmy. Dále měly české firmy unikátní možnost představit se zástupcům nejdůležitějších těžebních společností, jakými jsou SQM, Albemarle, KGHM (Sierra Gorda) nebo BHP.

Zpátky v Santiagu 
Poslední den celé akce probíhal opět v krásných prostorách českého velvyslanectví. Ve spolupráci s organizací CORFO byla realizována jednání se zástupci chilských inovativních firem, které projevily zájem o spolupráci s českými výrobci.

Následovala ještě videokonference s Rodrigem Subiabrem, vicepresidentem pro inovace ve společnosti Anglo American. Společnost Anglo American je lídrem ve využívání nejmodernějších technologií a ekologizaci těžebních provozů. Vicepresident seznámil účastníky s jejich připravovaným projektem na budování nového hlubinného dolu Los Bronces a využití jednotlivých technologií v praxi.

Díky precizní přípravě celé akce proběhly desítky unikátních jednání
Zástupci českých firem měli jedinečnou možnost dostat se až k lídrům chilského těžebního průmyslu, poznat aktuální situaci v tomto odvětví a osobně projednat možnosti spolupráce s tamními subjekty.

Mise dala velmi dobrý základ pro další rozvoj českých obchodních aktivit v této latinskoamerické zemi a zahraniční kancelář CzechTrade Chile je nadále připravena zájemcům poskytovat podporu při vyhledávání nových obchodních příležitostí a upevňování navázaných obchodních vztahů. Dále CzechTrade připravuje exportní alianci zaměřenou na těžební průmysl.

Našim exportérům držíme palce při dalším počínání na chilském trhu.

Zpracoval kolektiv zahraniční kanceláře CzechTrade Chile.