Dubaj objevuje další alternativní zdroje energie

Datum: 10. 10. 2019    Průmyslový obor: Energetika;     Teritoriální zaměření:  Spojené arabské emiráty Spojené arabské emiráty

Bioplyn, další slibný alternativní zdroj paliva k výrobě elektrické energie, v kombinaci s čističkou odpadních vod.

Poprvné v emirátu Dubaj bude uvedena do provozu elektrárna, která jako palivo bude využívat bioplyn. Bude vybudována v areálu jedné z největších čističek odpadních vod Warsan. Je očekáváno, že tento projekt napomůže snížit emise CO2 o 31 000 tun ročně, což představuje ekvivalent emisí 7000 domácností.
Tato elektrárna vyroste v kooperaci s francouzskou společnotsí Veolia jako projekt PPP (Private Public Partnership). Dále si Dubaj od projektu slibuje výrazné snížení nákladů na provoz samotné čističky, veškerá vyrobená elektřina bude sloužit k její obsluze, kdy bioplyn vzniká v čističce jako druhotný produkt.
Projekt je plně v linii se strategí Dubai Clean Energy Strategy 2050, která si klade za cíl, aby do roku 2050 byla Dubai městem, které zanechává nejnižší uhlíkovou stopu na světě. Výstavba samotné elektrárny započne v roce 2021, její finální roční výkon bude 45 000 MW, což představuje plných 50 % roční potřeby elektrické energie čističky Warsan. Na elektřinu bude denně přeměněno 58 000 m³ bioplynu.

Zpracoval kolektiv zahraniční kanceláře CzechTrade v Dubaji
Zdroj: https://www.arabianbusiness.com