Dubaj začne testovat prostředky autonomního řízení

Datum: 6. 2. 2020    Průmyslový obor: Automobilový průmysl;     Teritoriální zaměření:  Spojené arabské emiráty Spojené arabské emiráty

V Dubaji vstupuje v platnost nová legislativa, která má umožnit testování dopravních prostředků s autonomním řízením. Do roku 2030 by v Dubaji mělo být plných 25 % cest uskutečněno právě vozidly s autonomním řízením

Dubajská autorita RTA (Road and Transport Authority), která má v emirátu Dubaj v gesci veškerou dopravní infrastrukturu a hromadnou dopravu, přijala novou legislativu, která si klade za cíl umožnit a upravit veškeré náležitosti související s plným testováním vozidel s autonomním řízením.
Dle přijaté strategie je v plánu do roku 2030 absolvovat v Dubaji plných 25 % všech přeprav vozidly s autonomním řízením. Od toho je očekávána značná úspora finančních prostředků vynakládaných za dopravu, redukce oxidu dusíku, omezení nehodovosti, a úspora bezpočtu hodin, kterou je třeba věnovat řízení konvenčních vozidel.
Nová legislativa vyzývá pak všechny individuality, firmy a veřejné organizace, které mají v úmyslu v Dubaji testovat dopravní prostředky s autonomním řízením, aby s RTA uzavřeli předmětné smlouvy. Tyto smlouvy pak upraví jednotlivá práva a povinnosti obou stran.
Legislativa upravuje dále jednotlivé role a odpovědnosti zdejších autorit, v souvislosti se zkušebním provozem, předně tedy RTA, dubajské policie a záchranné služby. RTA se také zavazuje vymezit podmínky, rychlostní limity a oblasti, kde by testování vozidel mělo probíhat.
Legislativa ukládá povinnost pro testovaná vozidla, aby byla pokryta odpovídajícím pojištěním proti nehodám a dalším možným zaviněním. RTA bude také oprávněna přijímat v případě problémů příslušná opatření vůči straně, se kterou podepsala kontrakt, v případě porušení povinností. To může vést až ke zrušení kontraktu. 
Zahraniční kancelář CzechTrade Dubaj je připravena býti nápomocna českým firmám, které by se zajímaly o tento projekt a měly by zájem o zahájení testování svých technologií a prostředků zde.

Zpracoval kolektiv zahraniční kanceláře CzechTrade v Dubaji
Zdroj: https://www.arabianbusiness.com