Rakušané si potrpí na regionální produkci

Datum: 30. 4. 2021    Průmyslový obor: Ostatní;     Teritoriální zaměření:  Rakousko Rakousko

Společnost Marketagent vypracovala studii na téma důležitosti regionální produkce v Rakousku z pohledu společností FMCG. Více než polovina (52,3 %) dotazovaných průmyslových společností a 79,2 % obchodních společností uvádí, že je podle nich regionalita velmi důležitá.

Průzkumu se zúčastnilo 355 respondentů, z toho 74,6 % mužů a 25,4 % žen. Respondenti pocházeli z různých odvětví průmyslu, obchodu, služeb, logistiky a další.

Přes polovinu (52,3 %) dotazovaných průmyslových společností a 79,2 % obchodních společností uvádí, že je pro ně regionalita velmi důležitá. Práce s rakouskými produkty je velmi důležitá pro 55,3 % firem z oblasti průmyslu a pro 66,9 % obchodních firem. Kompletní výroba v Rakousku je velmi důležitá pro 38,6 % dotazovaných průmyslových společností a pro 41,5 % obchodních.

Co je pro rakouské společnosti regionální produkt?

 • Pro 32,7 % společností regionálnost znamená, že produkty pocházejí z Rakouska.
 • Dalších 20,8 % dotazovaných regionalitou rozumí, že produkty pocházejí z konkrétní spolkové země.
 • Pro 15,5 % respondentů regionálnost je, že produkty pocházejí z Rakouska a jeho sousedních zemí (region Alpe-Adria).
 • Produkty pocházející z EU vnímá jako regionální 14,1 procenta a 11,5 % společností vnímá produkt jako regionální, pokud pochází z určitého místa.
 • Pro 3,9 % společností má regionalita malý význam pro jejich společnost nebo značku .

Regionalita nebo Vyrobeno v Rakousku jsou nositelem:

 • Pro 90,7 % důvěryhodnosti
 • Pro 89,9 % vysoké kvality produktu
 • Pro 89,3 % ocenění spotřebitelem
 • Pro 79,7 % dobré mezinárodní reputace
 • Pro 78,9 % udržitelnosti
 • Pro 78,9 % originality
 • Pro 77,5 % tradičnosti
 • Pro 70,1 % ochrany životního prostředí
 • Pro 69,3 % vysoké spolehlivosti dodávky
 • Pro 60,8 % vysoké orientace na služby
 • Pro 41,4 % vysoké náklady 

Střední hodnota podílu výrobního řetězce v Rakousku pro označení produktu za Vyrobeno v Rakousku je 82,3 % a medián je 90 %. Pro 24,5 % respondentů to znamená 100 % produkce v Rakousku, pro 8,2 % respondentů to znamená 91–99 % produkce v Rakousku, pro 22,5 % respondentů to znamená 81–90 % produkce v Rakousku, pro 21,4 % respondentů to znamená 71-80 % produkce v Rakousku, pro 7 % respondentů to znamená 61-70 % produkce v Rakousku, pro 9 % respondentů to znamená 51-60 % produkce v Rakousku, pro 7,3 % respondentů to znamená do 50 % produkce v Rakousku.

Dle dotazovaných společností je zákazník ochoten si připlatit za regionální produkty – střední hodnota z průzkumu vyšla 17,2 % a medián 15 procent.

Společnosti nejvíce využívají hesla 100 % rakouské, z mého regionu, vyrobeno v Rakousku a další. 47 % průmyslových společností a 69,2 % obchodních společností velmi výrazně komunikuje regionální produkci. Celkem pro 81,1 % společností je důležitá komunikace regionálního původu produktů.

Necelých 17  % společností uvádí, že rakouské produkty disponují vyšší kvalitou než zahraniční a 47,9 % společností považuje spíše rakouské produkty za kvalitnější.

Podle 100–90 % respondentů je důležitý rakouský původ pro spotřebitele u vajíček, pečiva, mléčných výrobků a masných výrobků. Dle 80,6 % respondentů zákazník preferuje rakouské obilné produkty, dle 77,2 % dotazovaných spotřebitel upřednostňuje dětskou výživu z Rakouska a dle 63,4 % zákazník preferuje rakouské nápoje.

42,4 % průmyslových a 64,6 % obchodních společností tvrdí, že vzrostla důležitost rakouské produkce díky koronavirové pandemii.

Zpracoval kolektiv pracovníků zahraniční kanceláře CzechTrade Rakousko. 
Zdroj: https://b2b.marketagent.com/media/205njxn4/pressecharts_made-in-austria_februar-2021.pdf