Egypt vydal 22 opatření na podporu přímých investic

Datum: 17. 5. 2023    Průmyslový obor: Ostatní;     Teritoriální zaměření:  Egypt Egypt

Egyptská vláda se snaží stimulovat místní I zahraniční investice a podpořit konkurenci na egyptském trhu.

Ve snaze podpořit místní i zahraniční soukromé investice v Egyptě schválila Nejvyšší rada pro investice vedená prezidentem Abdel-Fattah El-Sisim 16. května 22 opatření, která mají dát impuls různým hospodářským odvětvím. Tato rozhodnutí zahrnují snížení nákladů na zakládání společností, zjednodušení a zrychlení požadovaných schvalovacích postupů.

Cílem rozhodnutí je stimulovat místní a zahraniční investice, podporovat konkurenční neutralitu na egyptském trhu a poskytovat komplexní pobídky v různých odvětvích, jako jsou zemědělství, průmysl nebo energetika. Rovněž mají usnadnit vlastnictví půdy, zjednodušit správu, zvýšit transparentnost a zmírnit finanční a daňové zatížení investorů. Sektory dopravy a bydlení již těží z těchto rozhodnutí, zejména v nových městech.

Prezident nařídil vládě, aby schválená rozhodnutí realizovala co nejdříve.  

Zpracoval kolektiv pracovníků zahraniční kanceláře agentury CzechTrade Egypt.

Zdroj: Al Ahram Online