Ekologie, odpadové hospodářství, čističky vody. Pojmy, které dnes v Rusku táhnou! Zveme vás na tradiční moskevský veletrh WASMA 2022

Datum: 12. 1. 2022    Průmyslový obor: Voda, odpady a životní prostředí;     Teritoriální zaměření:  Rusko Rusko

Zahraniční kancelář CzechTrade v Moskvě organizuje společný stánek českých firem na mezinárodním moskevském veletrhu zařízení a technologií zpracování odpadů a úpravy vody WASMA 2022.

Ruská federace zejména v posledních letech klade velký důraz na ekologii, recyklaci a neškodnému pro přírodu zpracování odpadu. Proto v roce 2019 byl schválen národní projekt Ekologie, cílem kterého je zefektivnění zacházení s odpady, zvýšení kvality pitné vody, zvýšení ekologie přírodních vodních objektů a další opatření na zkvalitnění ovzduší, vody i půd. Národní projekt Ekologie tvoří 11 federálních projektů, celkový objem schválených investic přesáhuje čtyři biliony rublů (přes 48 miliard eur). Zhruba 60 % těchto prostředků má směřovat do federálního projektu Zavedení a aplikace nejlepších dostupných technologií.

V roce 2020 v rámci národního projektu bylo postaveno a modernizováno 52 závodů na utilizaci odpadu, realizovaly se rehabilitační práce na jezeru Džalkinskoje, řece Jagodnaja Rjasa, Ljudinovské vodní nádrži a byly realizovány další aktivity podle schváleného plánu.

Dle údajů Federálního ekologického operátora se v Rusku ročně vyprodukuje zhruba 60 milionů tun tvrdého komunálního odpadu a větší část z toho putuje na skládky. Reforma nakládání s komunálním odpadem cílí na snížení tohoto čísla o polovinu k roku 2030. Mezi zajímavé regionální projekty s uvedením do provozu v dohledné době patří třeba komplex na zpracování a utilizaci odpadu v Tuľské oblasti (s kapacitou 480 tisíc tun ročně), dva závody na spalování odpadu, ekotechnopark v Krasnodarském kraji nebo ekotechnopark na zpracování plastu v Leningradské oblasti.

Vzhledem k výše upomenutým skutečnostem je naprosto logické, že společnost Ruský ekologický operátor (Российский экологический оператор), jenž vznikl v roce 2019 na základě nařízení prezidenta Ruské federace, je spoluorganizátorem oborového veletrhu WASMA. Veletrh je prioritně zaměřen na oblast zařízení, nakládání a technologie zpracování odpadů a úpravu-čištění vody. V rámci veletrhu bude probíhat řada odborných seminářů, kterých se účastní vedení klíčových společností i široká odborná veřejnost, což dává možnost získání přímých osobních kontaktů! Letošní ročník veletrhu se bude konat 22.-24. března a moskevská kancelář CzechTrade tradičně nabízí českým firmám možnost úsporné účasti na jedné z nejkvalitnějších oborových akci konaný v Rusku. Podrobnější informace o akci moscow@czechtrade.cz.

Zpracoval kolektiv pracovníků zahraniční kanceláře CzechTrade Rusko se sídlem v Moskvě.