EU-Itálie: Pokud nebude italská vláda investovat na jihu, EU omezí tok strukturálních fondů

Datum: 14. 10. 2019    Průmyslový obor: Ostatní;     Teritoriální zaměření:  Itálie Itálie

Generální ředitel Evropské komise uvedl, že nezná žádnou jinou zemi, který má tak slabou situaci, pokud jde o veřejné investice, jako je Itálie.

Pokud nebude zachována přiměřená úroveň veřejných investic v jižní Itálii, hrozí Itálii snížení strukturálních fondů EU. Evropské komise zaslala italské vládě v posledních dnech dopis uvádějící více než znepokojující údaje o investicích na jihu, které jsou v úpadku a nerespektují úrovně stanovené EU, potažmo nerespektují princip adicionality.
Pojmem adicionalita se míní jeden ze základních principů politiky soudržnosti EU. Jeho cílem je zajistit, aby zdroje EU nenahrazovaly národní rozpočty členských zemí. Vždy existuje dohoda mezi EU a členským státem o celkové výši veřejných výdajů, kterou musí členská země v daném plánovacím období udržovat. Cílem a smyslem je především doplňovat (proto se někdy označuje jako princip doplňkovosti), nikoli nahrazovat národní zdroje.
Závazek obsažený v dohodě o partnerství podepsané Itálií a Bruselem na období 2014–2016 spočíval v investování do veřejných zdrojů ve výši 0,47 % HDP jižní Itálie, zatímco - uvádí dopis Komise – bylo reálně investováno pouze 0,40 %. Ačkoli se rozdíl zdá minimální, rozdíl 0,07 procentního bodu je rovnen asi 20 % veřejných zdrojů vynaložených na území. V období 2014–2017 navíc míra investic klesla na 0,38 %.
Italská vláda má v období 2014-2020 zaručit investice v jižní Itálii ve výši 0,43 %. Evropská komise se proto ptá vlády, jaká opatření má v úmyslu přijmout, aby zvrátila tento trend a zajistila přiměřenou úroveň investic na jihu.
V případě, že by nebyly dodrženy závazky přijaté s Bruselem, mohla by Komise provést také „finanční opravu“, což znamená snížení strukturálních fondů. „Nevím o žádné jiné zemi, která má tak slabou situaci, pokud jde o veřejné investice“, uvedl generální ředitel Marc Lemaître.

Zdroj: Corriere della Sera, DotaceEU.cz
Zpracoval kolektiv pracovníků zahraniční kanceláře CzechTrade Milán.