Evropa je hlavním konzumentem honduraské kávy

Datum: 9. 7. 2019    Průmyslový obor: Potravinářský průmysl;     Teritoriální zaměření:  Německo Německo, Honduras Honduras, Mexiko Mexiko

Honduraský institut kávy (Ihcafé) potvrdil, že více než 60 % honduraské kávy se exportuje do Evropy a největším regionálním konzumentem je Německo.

Institut Ihcafé potvrdil, že honduraský export kávy je pevně vázaný především na evropský trh a Spojené státy americké. V období od 1. října 2018 do 2. července 2019 se exportovalo 64 % z celkové lokální produkce kávy právě do Evropy, především pak do Německa, které celkem spotřebovává 25 % honduraské produkce. Následují jej Spojené státy americké, kam připadá 20 %. Dalšími evropskými státy, které nejvíce odebírají honduraskou kávu, mimo jiné jsou Belgie, Itálie a Francie.

Zpracoval kolektiv pracovníků zahraniční kanceláře CzechTrade Mexico City
Zdroj: El Heraldo