Federální komise pro elektřinu (CFE) čelí zpoždění ve výběrových řízení na výstavbu šesti jednotek s kombinovaným cyklem

Datum: 30. 12. 2021    Průmyslový obor: Energetika; Investiční celky; Investice;     Teritoriální zaměření:  Mexiko Mexiko

Potenciální investoři vyjádřili obavy ohledně termínů uvedení projektů do provozu s tím, že jsou nereálné.

V případě projektu elektrárny Baja California Sur o výkonu 327 MW společnost zveřejnila odložení termínu přijímání nabídek dva dny před uplynutím lhůty a vysvětlila, že opatření přijala v reakci uchazeče požadujícího prodloužení. Podobně se stalo u projektu elektrárny Tuxpan ve státě Veracruz, kdy se konečný termín pro přijímání návrhů posunul ze 17. listopadu na 21. prosince.

Co se pak týče jednotky González Ortega o výkonu 205 MW v mexickém státě Baja California, CFE nezveřejnila žádný dokument týkající se přijetí nabídek ani výsledek řízení, a to navzdory skutečnosti, že projekt měl být udělen 30. listopadu a smlouvy měly být podepsány 7. prosince. Zda se Federální komisi pro elektřinu podařilo najít vhodného uchazeče, není známo.

Termín pro přijímání nabídek na 680MW jednotku San Luis Río Colorado ve státě Sonora byl posunul z 12. ledna na 29. listopadu, přičemž výsledek řízení se očekává být znám 15. prosince. CFE však nezveřejnila zápisy, které by se týkaly otevření technických nebo ekonomických nabídek, jak tomu bylo v minulosti u jiných projektů. Poslední dva projekty z portfolia, Mérida (509 MW) a Valladolid (1 037 MW), neobdržely žádné návrhy. Celková investice byla loni odhadnuta na 1 miliardu USD.

Podmínky, které CFE nabídla pro tyto dva projekty, pravděpodobně nebyly dostatečně atraktivní pro vstup investorů. Několik analytiků vyjádřilo obavy týkající se krátkých lhůt pro zahájení projektů, považují se totiž za příliš optimistické. Existují také obavy ohledně neprůhlednosti zdroje financování, který CFE plánuje použít k financování projektu.

CFE však prosazuje své plány na instalaci alternativních zdrojů energie, včetně jaderné elektrárny a velkého solárního generátoru. Ministryně energetiky Rocío Nahle sdělila, že CFE spolu s ministerstvem pracují na zahájení výstavby solárního parku Puerto Peñasco ve státě Sonora v roce 2022.

Zpracoval kolektiv pracovníků zahraniční kancelář CzechTrade Mexiko.
Z
droj: bnamericas.com