Geografická poloha nahrává turecké ekonomice

Datum: 10. 11. 2022    Průmyslový obor: Ostatní;     Teritoriální zaměření:  Turecko Turecko

Turecko je centrem obchodních příležitostí za současné krize. Stále více západních společností se poohlíží po Turecku jako zemi, kde chtějí otevřít svou kancelář.

V poslední době se o Turecko začaly zajímat evropské společnosti. Zejména pak ty německé, které ve vetší míře v posledních měsících začaly otevírat v Turecku své pobočky. Snaží se tak čelit stále přetrvávajícím narušeným odběratelsko-dodavatelským řetězcům. Nad to přispěla k tomuto trendu i krize způsobená konfliktem mezi Ukrajinou a Ruskem.

Turecko, díky své geografické poloze na pomezí Evropy a Asie, představuje významné a výhodné logistické centrum. Toho jsou si společnosti z Evropské unie vědomy a snaží se posílit svou přítomnost v Turecku tím, že zde řada z nich otevírá své kanceláře. Je zde totiž velký potenciál pro využití obchodního koridoru a generování značného obchodního obratu mezi Evropou a Asií. K tomu přispívá trvající ukrajinsko-ruský konflikt. Nelze také opomenout snahy některých evropských společností o přesunutí svých výrobních aktivit z Asie zpět do regionu blíže svým centrálám. Turecko se tak se svou mladou a vzdělanou populací začíná jevit jako velmi slibná výrobní a obchodní lokalita.

Možnost dopravy zboží po železnici a silnici mezi Evropskou unií a Tureckem, této zemi na pomezí dvou kontinentů přináší logistickou výhodu. Turecká ekonomika se celkem rychle přizpůsobuje těmto novým požadavkům a trendům. Turečtí obchodníci ve velké míře mistrně zaplnili mezery vzniklé v přerušených dodavatelsko-odběratelských řetězcích, zapříčiněné pandemií. A nyní na pozadí válečného konfliktu v tomto nadále pokračují. Navzdory panující krizi a nadměrným inflačním tlakům turecký export láme rekordy. O oblibě Turecka mezi zahraničními firmami pak svědčí také zvýšený příliv zahraničních investic, zejména pak po začátku válečného konfliktu. Před únorem letošního roku činila investovaná částka 464 milionů dolarů, V červnu pak částka dosáhla 1,7 miliardy dolarů, dle údajů turecké centrální banky.

Zpracoval kolektiv zahraniční kanceláře CzechTrade Turecko.
Zdroj: https://www.trtworld.com