Index dovozu komodit do Nigérie opět vzrostl

Datum: 2. 11. 2022    Průmyslový obor: Ostatní;     Teritoriální zaměření:  Nigérie Nigérie

Nigérie i nadále dováží 80 % veškerého zboží.

Národní statistický úřad ve zprávě za 2. čtvrtletí uvádí, že index dovozu všech komodit se v průměru zvýšil o 0,07 %, přičemž nejvyšší nárůst zaznamenaly Vozidla, letadla a náhradní díly do průmyslu. Úřad dále uvádí, že index vývozních cen všech komodit v průměru také vzrostl, a to o 0,18 %.

Nigérie je svojí podstatnou čistě importní zemí. Dováží 80 % veškerého zboží a komodit pro své vnitřní fungování. Tento dlouhodobý trend je velkým lákadlem i pro české exportéry, pro které se Nigérie stala již tradičním trhem.

Z Česka se do Nigérie dováží například, stroje, automobily, potraviny, žiletky či šicí stroje.

Zpracoval kolektiv zahraniční kanceláře CzechTrade Nigérie. 

Zdroj: www.today.ng