Indická Karnátaka otevřela technologický park umělé inteligence a robotiky

Datum: 30. 3. 2022    Průmyslový obor: Software a ICT služby;     Teritoriální zaměření:  Indie Indie

Indie je již uznávanou velmocí v oblasti ICT. Aktivně se angažuje i v oblasti umělé inteligence a robotiky. Jednou z možných cest rozvoje je i zakládání technologických parků. Agentura CzechTrade v Bengalúru sleduje tento vývoj a snaží se umožnit českých firmám vstup na indický trh právě spojením s aktivitami technologických parků.

V Indickém institutu vědy (IISc) v Bengaluru byl spuštěn technologický park umělé inteligence a robotiky (ARTPARK) s počátečními investicí od ministerstva vědy a technologie ve výši 30 milionů dolarů. Centrum bylo vytvořeno jako přední výzkumný překladatelský park s globálním kolaborativním ekosystémem a je veřejně-soukromou iniciativou založenou jako společnost sekce 8 (nezisková).

Podle ministra pro informační technologie a biotechnologie státu Karnataka Ashwatha Narayi by z 30 milionů dolarů 22,3 milionu hradit centrum a zbytek vláda státu Karnataka. Během slavnostního zahájení Narayan poznamenal, že ARTPARK hodlá využívat špičkové technologie k propojení nespojených a vytvoření celosvětově špičkového inovačního ekosystému v oblasti umělé inteligence a robotiky. Podle zprávy vládního portálu o umělé inteligenci bude ARTPARK realizovat ambiciózní výzkumné a vývojové projekty v režimu misí v oblasti zdravotní péče, vzdělávání, mobility, infrastruktury, zemědělství, maloobchodu a kybernetické bezpečnosti. Ministr očekává, že AI se do roku 2030 dotkne 15,7 bilionu dolarů. Díky své výjimečnosti v oblasti technologického výzkumu, inovací a lidského kapitálu má Karnátaka jedinečnou pozici pro nejlepší využití revoluce v oblasti AI, uvedl.

Indie v posledních měsících otevřela několik technologických parků, které mají podpořit výzkum v oblasti technologií pro průmysl 4.0, vytvořit specifická technologická řešení pro Indii a uspokojit rostoucí poptávku po technologických odbornících. V únoru otevřel Indický technologický institut v Hajdarábádu (IIT-Hyderabad) technologický výzkumný park o rozloze 150 000 čtverečních metrů. Jeho cílem je poskytnout průmyslovým partnerům infrastrukturu a zázemí pro zřízení výzkumných a technologických vývojových center v kampusu IIT-Hyderabad.

Park za 10 milionů dolarů byl financován ministerstvem školství Unie a bude mít nejmodernější vybavení. To zahrnuje 11 samostatných věží různých úrovní propojených chodbami a laboratorní komplex sestávající ze sedmi stopových bloků propojených krytými chodbami. Zařízení slavnostně otevřel tajemník ministerstva pro vědu a technologie Srivari Chandrasekhar. Na akci uvedl, že indická vláda se zavázala k technologickému rozvoji, jak prezentoval ministr financí během rozpočtu na rok 2022. Dodal, že Hajdarábád má živý podnikatelský ekosystém.

Budovy Technologický výzkumný park (TRP) a Technologický inkubační park (TIP), které vytvořil IIT-Hyderabad, svědčí těm, kteří nemohou pracovat doma. Vyzval mladé lidi v zemi, aby se z hledatelů práce stali jejími poskytovateli a aby všechny přední instituty pracovaly na jiných než softwarových technologiích. Technologický park bude podporovat silnou a dlouhodobou spolupráci mezi průmyslem a IIT-H a pomůže Indii stát se soběstačnou. Očekává se také, že park prohloubí mezinárodní vztahy s několika světovými průmyslovými odvětvími.

Vláda státu Harijána navrhla zřízení instituce pro rozvíjející se technologie, která by podporovala odborné vzdělávání v oblasti umělé inteligence, aditivní výroby, analýzy velkých objemů dat a kryptografie. Cílem institutu je pomoci studentům zvládnout nejnovější technologie a umožnit jim řešit některé z nejpalčivějších problémů společnosti. Kromě výzkumu a vývoje futuristických technologií bude institut rozvíjet a udržovat silné vazby s průmyslem v zemi.

Rozmach technologických parků v Karnátace a Harijáně poskytuje českým technologickým firmám jedinečnou příležitost. Zvyšuje šanci navázat spolupráci s indickými odborníky ve vývoji technologií průmyslu 4.0, vstoupit na indický trh s moderními technologiemi a využit zdejší know-how pro vlastní růst. Ve spolupráci s instituty vědy výše zmíněných států se otevírá českým firmám šance snáze vstoupit do indických průmyslových odvětví s vysokou přidanou hodnotou, které jinak zůstávají pro zahraniční firmy obtížně dostupné.

Karnátaka má díky své výjimečnosti v oblasti technologického výzkumu, inovací a lidskému kapitálu jedinečnou pozici pro nejlepší využití revoluce v oblasti umělé inteligence. Kromě výzkumu a vývoje moderních technologií bude institut rozvíjet a udržovat silné spojení s průmyslem. Zahraniční kancelář CzechTrade v Bengalúru v listopadu 2021 otevřela podnikatelský inkubátor, ve kterém nyní působí 4 české firmy. Vedení kanceláře se snaží navázat vztahy s výše uvedeným technologickým parkem a zprostředkovat určitě zajímavé kontakty pro české firmy. Snahou CzechTrade v této oblasti je umožnit českým firmám přístup k projektům v i v oblasti umělé inteligence, protože Indie má celou řadu zajímavých a rozsáhlých projektů v oboru, kde je i účast zahraničních firem vítána. Také spolupráce s univerzitami je dalším možnou variantou pro české firmy, jak vstoupit na indický trh a podílet se na celé řadě univerzitních i firemních projektech.

Zpracoval kolektiv pracovníků zahraniční kanceláře CzechTrade Indie (Bengalúru).

Zdroj: opengovasia.com