Indické ministerstvo podporuje pocovidový hospodářský restart

Datum: 31. 3. 2022    Průmyslový obor: Ostatní;     Teritoriální zaměření:  Indie Indie

Ačkoliv indické hospodářství úspěšně zvládlo pandemii Covid-19, přesto jsou nutná různá opatření vlády zejména k podpoře podnikání a zjednodušení pravidel pro podnikání firem. S cílem umožnit a usnadnit podnikání byl proto spuštěn formulář SPICe+ a AGILE PRO. Jde o integrovaný webový formulář nové generace, který nabízí 11 služeb od 3 ústředních ministerstev a úřadů. Uživatelům ušetří mnoho postupů, času a nákladů při zahájení podnikání právě v Indii.

Nedávno indická vláda vyhlásila sérii politických opatření a iniciativ, které mají podpořit růst indické ekonomiky. Mezi ně patří zvýšení investic do různých průmyslových odvětví, usnadnění podnikání v zemi a uvolňování covidových opatření, aby se zmírnil stres spojený s dodržováním různých zákonů a předpisů, a také vyhlásila opatření na zmírnění finančního napětí v průmyslu. Ministerstvo pro korporátní záležitosti (MCA) v souladu s vizí vlády přišlo s oběžníky a oznámeními, kterými se mění Companies Act z roku 2013 a příslušné předpisy na podporu snadného podnikání v Indii, oznámilo uvolnění v dodržování předpisů v době COVID, představilo opatření pro lepší správu a řízení. Taktéž se zabývalo dekriminalizací, usnadněním činnosti start-upů a malých firem.

Nový formulář SPICe+ a AGILE PRO je integrovaný webový formulář. Nabízí 11 služeb od 3 ministerstev a úřadů a šetří mnoho postupů, času a nákladů při zahájení podnikání v Indii. Pravidla byla změněna tak, aby soukromé společnosti, které uvádějí na burzu pouze své nekonvertibilní dluhopisy (NCD), nikoli akcie, nebyly považovány za kótované společnosti, dále byl usnadněn proces přeměny veřejné společnosti na soukromou společnost a vydáno oznámení podle oddílu 393A zákona s cílem racionalizovat rámec pro dodržování předpisů, zajistit snadné podnikání a přilákat investice do Kód indického finančního systému (IFSC). Rovněž byly oznámeny nižší sankce pro malé společnosti, společnosti s jednou osobou, start-upy a výrobní společnosti za neplnění povinností podle Companies Act z roku 2013.

Na podporu nově vznikajících společností bylo oznámeno mnoho vítaných opatření pro malé společnosti a společnosti s jednou osobou (OPC), mezi něž patří zejména změna definice malých společností zvýšením prahových hodnot pro splacený kapitál z nejvýše 5 milionů rupií na 20 a obratu z nejvýše 20 milionů rupií na 200. Očekává se, že změna přinese prospěch pro více než 200 000 společností, pokud jde o nižší požadavky, nižší poplatky za podání a nižší pokuty v případě neplnění. Dále došlo k rozšíření zrychleného procesu fúzí podle zákona i na fúze start-upů s jinými start-upy a s malými společnostmi a k zavedení nové zkrácené a stručné verze ročního přiznání zavedené pro malé společnosti a OPC. OPC byly rovněž motivovány tím, že jim bylo umožněno růst bez omezení splaceného kapitálu a obratu, a byla umožněna jejich přeměna na jakýkoli jiný typ společnosti kdykoli.

V zájmu zlepšení postupů správy a řízení společností byla posílena kvalita zveřejňovaných informací prostřednictvím změn ve formátech účetních závěrek, v pravidlech pro společnosti (účetnictví), v pravidlech pro společnosti (audit a auditora) a v nařízení o společnostech (zpráva auditora) z roku 2020. S cílem podpořit úlohu firemních občanů při řešení sociálních potřeb země byla třikrát změněna příloha VII zákona o společnostech z roku 2013, která vyjmenovává způsobilé činnosti v oblasti sociální odpovědnosti podniků, aby společnosti mohly provádět činnosti v oblasti sociální odpovědnosti podniků v nově vznikajících rozvojových odvětvích, a byly vydány různé oběžníky, které objasňují, že vynakládání prostředků na sociální odpovědnost podniků na činnosti související s COVID-19 je způsobilou činností v oblasti sociální odpovědnosti podniků. Dne 22. ledna 2021 byla změněna pravidla pro společnosti (politika CSR) z roku 2014 s cílem zvýšit transparentnost a posílit zveřejňování informací o dodržování CSR.

Úpravy představují jedinečnou příležitost pro vstup českých malých a středních firem na indický trh. Výrazně usnadňují orientaci v husté byrokratické síti Indie a skvěle doplní úspěšnou činnost byznysového inkubátoru CzechTrade Bengalúru s dlouholetou tradicí a zkušenostmi v jednání s místními partnery a navazování nových kontaktů a obchodních příležitostí.

Zpracoval kolektiv pracovníků zahraniční kanceláře CzechTrade Indie (Bengalúru).

Zdroj: www.businessworld.in