Inflace v Egyptě klesá třetí měsíc po sobě

Datum: 11. 10. 2020    Průmyslový obor: Ostatní;     Teritoriální zaměření:  Egypt Egypt

V září dosáhla na hodnotu 3,3 procenta. Pokles byl způsoben především poklesem cen potravin a nápojů.

Pokles byl zapříčiněn především poklesem cen potravin a nápojů o 3,5 procenta (meziročně) a poklesem cen zeleniny o 15,1 procenta meziročně, uvádí CAPMAS. K poklesu došlo i navzdory začátku akademického roku, který obvykle znamená nárůst měsíční inflace asi o jeden procentní bod. Inflace v Egyptě by měla podle agentury Trading Economics (TE) do konce aktuálního čtvrtletí, které končí v listopadu, skončit na úrovni pěti procent. Společnost TE předpokládá, že míra inflace v Egyptě v letech 2021 a 2022 stoupne na šest procent.

Zdroj: Al Ahram Online
Zpracoval kolektiv pracovníků zahraniční kanceláře agentury CzechTrade v Káhiře