Inflace v Maroku se dlouhodobě drží na vysoké úrovni

Datum: 24. 11. 2022    Průmyslový obor: Ostatní;     Teritoriální zaměření:  Maroko Maroko

Míra inflace v Maroku je stále na vysoké úrovni. Na konci října dosáhla 8,1 procenta, v září to bylo 8,3 procenta.

Inflace se ustálila na úrovni vyšší, než byl průměr zaznamenaný v minulých letech, který nepřesáhl 2 procenta, a začal stoupat s růstem cen energií a potravinářských výrobků na mezinárodním trhu. 

Marocký úřad také zmínil, že zpoždění dešťových srážek, zvýší ceny v Maroku a je pravděpodobné, že míra inflace dosáhne 9 procent v důsledku vnějších šoků spojených s turbulentní mezinárodní situací a vnitřních šoků postižených suchem.

Zpracoval kolektiv zahraniční kanceláře CzechTrade Maroko.

Zdroj: https://www.hespress.com/