Infrastrukturní projekty financované z rozpočtu přispívají k růstu stavebního trhu v Rumunsku

Datum: 20. 12. 2022    Průmyslový obor: Stavebnictví a stavební materiály;     Teritoriální zaměření:  Rumunsko Rumunsko

Index stavebních prací v Rumunsku v říjnu meziročně vzrostl o 34,3 %. Tažený je sektorem inženýrských staveb (meziročně +50 %) a nebytových budov (meziročně +42 %).

Sezónně očištěný index se za měsíc zvýšil o dalších 5,5 %, což vedlo k celkovému 12% skoku za poslední tři měsíce, kdy stejné dva sektory překonaly výkonnost (růst o 18 % a 12 %) na rozdíl od 5,5% poklesu v segmentu obytných budov.

Stavební aktivita zaznamenala již třetí měsíc v řadě nový rekord posledních desetiletí. Zdá se, že jde o kombinovaný efekt růstu úrokových sazeb a obezřetnějšího rozhodování na straně domácností (segment bytových domů) a na druhé straně efekt prudké expanze logistických projektů a hojnějších veřejných výdajů.


Pokud jde o veřejné výdaje, čísla naznačují, že značné částky jsou směřovány na nové stavby a hlavní opravy.

Připravil kolektiv pracovníků zahraniční kanceláře CzechTrade Rumunsko.
Zdroj: Romania Insider