Inovační centrum mHUB uzavírá soukromý investiční fond. Podporuje startupy v USA

Datum: 19. 9. 2022    Průmyslový obor: Design; Investiční celky; Zdravotnická technika; Voda, odpady a životní prostředí; Farmaceutický průmysl; Investice;     Teritoriální zaměření:  Spojené státy americké Spojené státy americké

Fond mHUB získal více než 15 milionů dolarů pro svůj Product Impact Fund I, který investuje do hardtech startupů zaměřených na klima, energetiku, zdravotnické prostředky a inteligentní výrobu.

Nezávislé hardtech a výrobní inovační centrum mHUB, oznamuje uzavření svého fondu mHUB Product Impact Fund I ve výši 15 milionů USD. Fond byl financován 79 komanditními partnery, zejména individuálními investory.

Fond mHUB Product Impact Fund I v současné době investuje do začínajících hardtech společností, které byly přijaty do šestiměsíčního akceleračního programu.

Rozvoj Hardtech společností je kapitálově náročný. Překážky vstupu jsou vysoké, což je důvod, proč jsme v posledních třech desetiletích viděli, že seznam jednorožců roste v softwaru," řekl Steve Koch, generální ředitel společnosti Bowline Group a řídící partner fondu. „Tento fond, spolu s bezkonkurenčními zdroji v mHUB, tuto situaci mění a poskytuje potřebnou podporu začínajícím hardtech společnostem, které potřebují prototypovat pro vyrobitelnost a rychleji se dostat do komerční výroby."

Fond mHUB Product Impact Fund zaujal skupinu komanditních partnerů, kteří se zajímají o hardtech řešení některých z největších světových výzev v oblastech, jako je klima, energetika, pokročilá výroba a zdravotní péče. Uvědomují si, že díky výrobnímu dědictví Středozápadu, jedinečnému přístupu k zavedeným dodavatelským řetězcům v USA, diverzifikované ekonomice potenciálních zákazníků a neuvěřitelným inženýrským talentům je vytvořena úrodná půda pro škálování hardtech startupů.

Od spuštění fondu v roce 2020 byl mHUB svědkem obnoveného a zvýšeného zájmu o technologie ovlivňující lidstvo. Mezera ve financování mezi softwarem a hardtech technologiemi se začíná zmenšovat. Pandemie a její dopady přinesly nový pocit naléhavosti v oblasti zdravotní péče, klimatu a dodavatelských řetězců. To vyústilo v renesanci hardtech, kdy se veřejné a soukromé subjekty spojují, aby snížily náklady pro zakladatele hardtech.

Současné portfolio fondu zahrnuje společnosti vyvíjející řešení jako je například zachycování uhlíku, tepelné chlazení, ale také diagnostika sepse a zařízení pro vzdálené monitorování dodávek léků.

Zdroj: www.mhubchicago.com

Zpracovali zaměstnanci zahraniční kanceláře CzechTrade USA (Chicago).