Itálie je nejpomaleji rostoucí zemí v Evropě, stejné umístění by ji mělo čekat i v roce 2020

Datum: 12. 7. 2019    Průmyslový obor: Ostatní;     Teritoriální zaměření:  Itálie Itálie

Pomalý růst zažívá také Německo, naopak nejrychleji roste Malta.

O růstu italské ekonomiky se často diskutuje. Nyní se opět snížila hodnota růstu HDP a to na +0,1 %. V příštím roce by měla italská ekonomika růst o něco rychleji, každopádně je hodnota růstu pořád velmi nízká (+0,7 %). Itálie by tak měla být v obou letech nejpomaleji rostoucí zemí v EU. Dle nových ekonomických prognóz Evropské komise je nejrychleji rostoucí zemí EU Malta (+5,3 %), následuje Maďarsko a Polsko (+4,4 %) a Irsko (+4 %). Na konci žebříčku, ale před Itálií, je Německo (+0,5 %), které by si však v roce 2020 mělo polepšit (+1,4 %).
Krátkodobé vyhlídky evropské ekonomiky jsou ovlivněny vnějšími faktory, jako jsou napětí na světovém trhu a značná politická nejistota, které váží důvěru ve zpracovatelský sektor, který je nejvíce vystaven mezinárodnímu obchodu. Komise EU ponechává odhad růstu HDP eurozóny v roce 2019 na úrovni 1,2 %, zatímco vyhlídky na rok 2020 přehodnotila – došlo k snížení předpokladu růstu z 1,5 % na 1,4 %.

Zdroj: ANSA
Zpracoval kolektiv pracovníků zahraniční kanceláře CzechTrade Milán.