Itálie: Až šest Italů z deseti se má v důsledku krize vzdát letní dovolené

Datum: 1. 7. 2020    Průmyslový obor: Ostatní;     Teritoriální zaměření:  Itálie Itálie

Důsledky krize: odhaduje se, že 58 % Italů se vzdá své dovolené a to hlavně kvůli ekonomickým problémům. 30 % Italů se obává krátkodobých potíží s hypotékami či nájemným.

Uzavření země a ekonomických aktivit jako obrana proti viru COVID-19 má rozsáhlé dopady na italskou aktivitu. Itálie se již delší dobu potácí se stagnující ekonomikou a nyní se situace ještě zhoršila. Pouze u 4 z 10 výdělečných osob nedošlo ke změně ekonomické situace, 16 % zaznamenalo ztracené příjmy rovnající se více než polovině a 20 % Italů ztratilo třetinu příjmů.
Během tohoto období utrpěly větší ztráty příjmů ženy a to pravděpodobně proto, že měly více nejistých pracovních míst než muži. Množství ztracených příjmů se okamžitě projeví nejen na snížení spotřeby, ale často také na schopnosti uhradit nezbytné výdaje na živobytí. Například při pokračování krize se 30 % vzorku Italů obává, že v krátkodobém horizontu bude obtížné zaplatit výdaje za domácnost, úvěr či nájem. 32% Italů se obává, že nebudou mít dostatek finančních prostředků na zdravotní péči. 34 % Italů již drasticky snížilo nákupy nepotravinářských výrobků a 20 % Italů tvrdí, že konzumují méně jídla.
11 % Italů uvádí, že již spotřebovalo všechny své úspory, dalším 17 % by měly osobní rezervy stačit pouze do července či srpna, zatímco 17 % cítí finanční autonomii do prosince a 16 % má rezervy i pro příští rok.
Aktuální ekonomická situace bude mít velký dopad na blížící se letní dovolenou: odhaduje se, že pouze 26 % obyvatelstva stráví alespoň jednu noc mimo domov v období od července do září za účelem turismu. Dovolené se má vzdát až na 58 % obyvatel (primární motivací je ekonomická (37 %) a zdravotní/bezpečnostní (29 %). Pro srovnání v létě 2019 strávilo 40 % Italů alespoň jednu noc mimo domov pro cestovní ruch.

Zdroj: Il Sole 24 Ore
Zpracoval kolektiv pracovníků zahraniční kanceláře CzechTrade Milán.