Izrael ještě víc omezí platby v hotovosti

Datum: 5. 7. 2020    Průmyslový obor: Ostatní; Služby;     Teritoriální zaměření:  Izrael Izrael

Izrael se snaží potlačit stínovou ekonomiku, omezit praní špinavých peněz a zvýšit výběr daní.

Izraelská daňová správa požaduje výraznější omezení vypořádání mezi podniky a také mezi soukromými osobami a doporučuje omezit použití hotovosti při platbách za zboží a služby nad 6 000 šekelů (cca 42 000 Kč).
Jak jsme psali loni v lednu, tak Izrael v rámci boje proti praní špinavých peněz a vyhýbání se daňovým povinnostem rázně omezil platby v hotovosti. Současný zákon umožňuje vypořádání v hotovosti při platbě za zboží a služby v hodnotě až 11 000 šekelů (cca 77 000 Kč). Při uskutečnění velkých nákupů v hodnotě více než 11 000 šekelů (ILS) je možné platit v hotovosti maximálně 10 % celkové ceny zboží, avšak max. 11 000 šekelů.
Tato omezení se vztahují na vypořádání občanů s komerčními podniky a na platby mezi podniky. Stejné pravidlo platí i pro nájemní smlouvy nebo předplatné pro různé služby, a také pro půjčky a sponzorské dary (50 000 pro dary). Transakce mezi soukromými osobami, které nejsou podnikateli, lze platit v hotovosti až do výše 50 000 šekelů.
Výjimky mají turisté (omezení na 55 000 šekelů), některé náboženské organizace (na 2 roky) a obyvatelé Palestiny a jejich izraelští obchodní partneři (na 3 roky). Při platbách v rodině je dovoleno používat hotovost bez omezení, pokud se nejedná o mzdu. Výplaty mezd lze provádět jen na účet nebo kartu. Určitá omezující pravidla platí i pro šeky (nad stanovenou částku je nutné identifikovat příjemce).
Za porušení zákona a stanovených limitů je stanovena pokuta. Zákon, který vstoupil v platnost 1. ledna 2019, také stanoví, že ministr financí má od 1. ledna 2020 právo snížit hranici na 6 000 šekelů pro vypořádání s podniky a až 15 000 šekelů pro vypořádání mezi osobami, které nejsou podnikateli. Možná se ministerstvo financí a Knesset dohodnou na snížení částky hotovosti v dohodách mezi jednotlivci na 30 000 šekelů.
Daňové úřady nově doporučují vedení ministerstva financí, aby zavedlo omezení používání hotovosti v dohodách mezi jednotlivci, kteří nejsou podnikateli, a snížilo maximální povolenou částku platby v hotovosti z 50 000 na 15 000 šekelů.
Očekává se, že ministr financí Izrael Katz přijme doporučení Úřadu pro vnitřní příjmy. Mnoho ekonomů a členů Knessetu (parlamentu) však obhajuje postupnější snižování maximální částky platby.
Vzhledem k tomu, že rozhodnutí ministerstva financí musí být schváleno parlamentní komisí pro ústavní, legislativní a právní otázky, je možné, že v důsledku toho nebude použití hotovosti omezeno na 6 000 šekelů, ale na větší částku - v každém případě však nižší než současných 11 000.
Dá se očekávat, že ministerstvo financí a parlament se dohodnou na snížení částky hotovosti v dohodách mezi jednotlivci na 30 000 šekelů a že maximální povolená výše platby v hotovosti při nákupu automobilu soukromou osobou od soukromé osoby zůstane nezměněna: 50 000 šekelů.
Účelem nové iniciativy má být likvidace materiální základny stínové ekonomiky, zkomplikování praní špinavých peněz a zvýšení výběru daní.

Zpracoval kolektiv pracovníků zahraniční kanceláře CzechTrade / Czechinvest Tel Aviv/Jeruzalém
Zdroj: https://www.calcalist.co.il/