Izrael plánuje zavést uhlíkovou daň a daň na jednorázové plasty

Datum: 19. 10. 2021    Průmyslový obor: Voda, odpady a životní prostředí; Chemický průmysl; Investice;     Teritoriální zaměření:  Izrael Izrael

Izraelský plán snižování uhlíkových emisí stojí za změnou ve struktuře investičních příležitostí.

V souladu s bojem proti klimatickým změnám Izrael přistupuje k restriktivním opatřením vůči aktivitám způsobujícím znečištění životního prostředí. Jedním z takových kroků je plánované zavedení uhlíkové daně na fosilní paliva, vztahující se na uhlí, zkapalněný ropný plyn, topný olej a zemní plyn. Tyto položky by měly pokrýt přibližně 80 % izraelských emisí skleníkových plynů. Daň má být zavedena v roce 2023 a až do roku 2028 by se měla její hodnota postupně zvyšovat. Konkrétní procenta daní však ještě nebyla oznámena. Podle studie izraelského ministerstva pro ochranu životního prostředí se předpokládá, že toto opatření do roku 2050 způsobí 67% pokles škodlivých emisí oproti jejich úrovni v roce 2015, což je v souladu s nedávno oznámeným dlouhodobým cílem Izraele snížit emise do roku 2050 o 85 %. Následně se plánuje rozšíření uhlíkové daně i na skládky odpadů (zodpovědné za 8 % izraelských emisí) a na chladící plyny používané v klimatizačních systémech a lednicích (7 % emisí).

Krom uhlíkové daně Izrael chce také zdvojnásobit daň na jednorázové plastové výrobky (kelímky, talíře, brčka aj.), aby omezil jejich spotřebu. Průměrný Izraelec využije 7,5 kg jednorázových plastových pomůcek ročně, což je 5x více než průměrný Evropan. Odhaduje se, že toto opatření povede k 40% poklesu jejich spotřeby. V případě schválení zákona může zvýšená daň vstoupit v platnost na začátku roku 2022.

Před začátkem celosvětové klimatické konference ve skotském Glasgow v listopadu 2021 se Izrael hlásí svými opatřeními a emisními závazky k zelenému proudu. To má však za důsledek změnu ve struktuře jeho investic, a tudíž i investičních příležitostí pro zájemce ze zahraničí.

Zpracoval kolektiv pracovníků zahraniční kanceláře CzechTrade/Czech Invest Izrael.
Zdroj: Times of Israel, Waste Management World