Jak rozumět termínu politika společné prosperity v Číně?

Datum: 5. 4. 2022    Průmyslový obor: Ostatní;     Teritoriální zaměření:  Čína Čína

Jak se Čína dívá na společnou prosperitu a její vliv na politické reformy a iniciativy země, které by mohly ovlivnit obchodní aktivity a vládní priority v nadcházejících letech?

Co znamená termín společná prosperita?
Čínský prezident Si Ťin-pching poprvé představil koncept společné prosperity na 10. zasedání Ústředního výboru pro finanční a hospodářské záležitosti v srpnu 2021. Na setkání Xi spojil společnou prosperitu se zvyšováním příjmů nízkopříjmových skupin, podporou spravedlnosti, vyváženější regionální rozvoj a důraz na růst zaměřený na lidi. To zahrnovalo závazek přiměřeně regulovat nadměrně vysoké příjmy a povzbuzovat lidi a podniky s vysokými příjmy, aby se více vraceli do společnosti.


Jaké příležitosti přináší společná prosperita zahraničním investorům?

Společný čínský impuls prosperity vytváří pro zahraniční investory jak rizika, tak příležitosti. Jak ukazují nedávné vládní zásahy v oblasti regulace, průmysl související se sociálními službami a kvalitou života může být připraven na zvýšenou kontrolu. Současně by vládní cíle v rámci společné prosperity měly snížit nerovnosti a zlepšit kvalitu života čínských občanů mohly vést k příležitostem v průmyslových odvětvích, která budou synergie s těmito prioritami.


Zdravotní péče a wellness

Současné snahy o zlepšení zdraví čínských občanů se pravděpodobně objeví v tandemu s kampaní na zlepšení kondice a wellness, což by mohlo vést k růstu ve sportu, tělocvičnách, fitness aplikacích a fitness oblečení. Největší růst však bude v čínském zdravotnickém průmyslu, protože vláda usiluje o rozšíření přístupu a kvality. Kromě tradičních pododvětví, jako jsou zdravotnická zařízení, léčiva a péče o seniory, by mohly zaznamenat další investice i nové oblasti jako je digitální zdravotní péče a biotechnologie.


Životní prostředí a čisté technologie

Stejně jako se společná prosperita snaží podporovat zdravější populaci, snaží se také vytvářet zdravé životní prostředí. To vyžaduje řešení zhoršujícího se životního prostředí, zlepšení postupů recyklace a nakládání s odpady, přechod na udržitelné zdroje energie a investice do zelených technologií. To také znamená, že ekologické předpisy, daně a výkaznictví ESG budou přísnější a náročnější. Domácí i zahraniční podniky, které proaktivně přijmou politiku udržitelnosti, budou mít nejlepší předpoklady k prosperitě prostřednictvím budoucích regulačních kampaní týkajících se environmentálních postupů.


Zpracoval kolektiv kanceláře CzechTrade v Číně (Šanghaj)

Zdroj: Dezan Shira & Associates