Jak spolupracují Rusko s Egyptem v ekonomické rovině?

Datum: 19. 9. 2022    Průmyslový obor: Ostatní;     Teritoriální zaměření:  Egypt Egypt

Obchodní výměna mezi oběma zeměmi dosáhla vloni 4,7 miliardy dolarů. V roce 2018 to bylo 2,7 miliardami dolarů.

Egypt a Rusko se v posledních několika letech těšily silné hospodářské spolupráci, přičemž obchodní výměna mezi oběma zeměmi dosáhla vloni 4,7 miliardy dolarů. Ruští turisté tvoří největší skupinu návštěvníků Egypta v posledních letech a přinášejí do země miliony v tolik potřebných cizích měnách. V roce 2021 navštívilo Egypt více než 700 000 ruských turistů. V červenci 2021 Rusko zrušilo šestiletý zákaz přímých letů do egyptských letovisek u Rudého moře. Neexistují zatím žádná oficiální čísla o počtu turistů v Egyptě dle jednotlivých zemí v roce 2022. Egypt se spoléhal na nákup 80 procent své potřeby pšenice z Ruska a Ukrajiny před začátkem války mezi oběma zeměmi. Země pokračuje v dovozu pšenice z Ruska navzdory všem narušením zásobovacích tras způsobeným válkou a předpokládá celý tento objem nakoupit v Rusku. Rusko také pomáhá Egyptu stavět jeho vůbec první jadernou elektrárnu.

Zdroj: Al Ahram Online
Zpracoval kolektiv pracovníků zahraniční kanceláře agentury CzechTrade Egypt.