Jak vidí ekonomiku Peru kandidáti na příštího prezidenta?

Datum: 1. 4. 2021    Průmyslový obor: Ostatní;     Teritoriální zaměření:  Peru Peru

S nadcházejícími prezidentskými volbami je Peru v očekávání, kam se bude ubírat ekonomika země. Vítěz tak svým volebním plánem ovlivní nejen hospodářské dění v zemi, ale dost možná i podmínky pro zahraniční partnery a investice.

Už 11. dubna proběhnou v Peru prezidentské volby, jejichž vítěz bude prvním prezidentem po oslavách Bicentenaria, tedy dvou set let nezávislosti země. Ve hře je pět hlavních kandidátů, jejichž ekonomické plány analyzuje společnost Thorne & Associates.

Yonhy Lescano ze strany Acción Popular se chce soustředit na podporu veřejných investic do projektů se sociálním přesahem, což by mělo jak nastartovat ekonomiku, tak obnovit pět milionů ztracených pracovních míst. Mimo jiné má také v plánu deglobalizovat peruánskou ekonomiku a podpořit národní produkci, což by znamenalo obecné potlačení importu.

Rafael López Aliaga a jeho strana Renovación Popular nenabízí krátkodobé řešení ekonomické krize, ale v dlouhodobém horizontu chtějí soustředit své síly na implementaci velkých projektů v oblasti infrastruktury a investic, jako jsou rehabilitace a rozšíření pozemních komunikací za účelem zefektivnění logistické sítě, rozšíření přístavní a letištní infrastruktury a výstavba nových železničních tratí v modalitě G2G. Mezi další body jeho volební strategie patří například podpora bezcelních hraničních zón za účelem přilákání zahraničních poptávek.

George Forsyth představil asi nejkompletnější plán ze všech kandidátů. Ten bere v úvahu jak závažnou situaci místní ekonomiky, která se reálně neobnoví do roku 2023, tak zásadní změny, kterými prošel a které pozměnily pracovní trh. Mladý kandidát se chce soustředit na pomoc malým a středním podnikům prostřednictvím investiční podpory a cirkulární a digitální ekonomiky. Jeho ekonomická politika by stála na podpoře soukromých investic, diverzifikaci produkce a investicích do infrastruktury.  

Keiko Fujimori ze strany Fuerza Popular přichází s relativně abstraktním plánem na podporu soukromých investic a zefektivnění veřejných útrat. Mluví o podpoře velkých těžařských projektů, stejně jako Forsyth, přednostně se však chce věnovat projektům zabývajícím se problematikou pitné vody.  

Levicová kandidátka Veronica Mendoza, stejně jako Lescano, Lopez Aliaga a Fujimori, dává důraz na potřebu generovat pracovní místa prostřednictvím infrastrukturních projektů ve veřejném sektoru. Zvýšení sociálních dávek, masívní půjčky se státní garancí a nízkým úrokem pro malé a střední firmy a zemědělce a státní kontrola oligopolu v bankovním sektoru namísto otevření trhu novým hráčům jsou vybrané body vládního program její strany Juntos por el Perú.

Zpracoval kolektiv zahraniční kanceláře CzechTrade Peru.