Jaké jsou reálné dopady brexitu na obchodní vztahy menších a středních firem

Datum: 29. 4. 2022    Průmyslový obor: Ostatní;     Teritoriální zaměření:  Velká Británie Velká Británie

Studie London School of Economics (LSE) analyzuje významný pokles počtu obchodních vztahů navázaných mezi EU a Spojeným královstvím. Hlavním důvodem je administrativa a byrokracie na hranicích, která omezuje schopnost menších firem vyvážet.

Ačkoli se vývoz Spojeného království do EU vrátil na úroveň před pandemií a brexitem, analýza obchodních údajů ukazuje, že počet vztahů mezi kupujícími a prodávajícími se po zavedení nových pobrexitových pravidel (1.1. 2021) propadl o třetinu.

Zjištění Centra pro ekonomickou výkonnost LSE se shodují s varováními podnikatelských skupin, že menší firmy mají potíže s absorpcí celních kontrol, DPH a regulační byrokracie, přičemž mnohé z nich s vývozem úplně skončily. Tento trend se týká jak britských exportérů, tak vývozních subjektů v rámci EU.

Tým LSE také analyzoval změny ve struktuře obchodu u 1200 produktových řad obchodovaných s EU, což je dosud nejkomplexnější studie dopadů odchodu Velké Británie z EU na vzájemný obchod. Výsledkem výzkumu bylo, že návrat k úrovni exportní a importní aktivity s EU před brexitem maskuje prudký pokles počtu obchodovaných druhů zboží.

Zatímco ochladnutí obchodních vztahů má negativní vliv na ekonomiku obou stran, pravděpodobně se bude jednat pouze o dočasný trend, kterému se trh v dohledné době bude schopný přizpůsobit. Pro české exportéry se však také jedná o příležitost. S úbytkem obchodní aktivity a neschopností mnoha menších subjektů obchod s britskými partnery realizovat, vzniká na ostrovech řada zajímavých příležitostí v rámci trhů, které byly před brexitem velmi saturované.

Zpracoval tým pracovníků zahraniční kanceláře CzechTrade Spojené království.

Zdroj: Financial Times