JAR rozšiřuje exportní kapacitu manganu

Datum: 17. 5. 2023    Průmyslový obor: Dopravní prostředky ostatní, manipulační prostředky a zařízení; Nerostné suroviny a polotovary;     Teritoriální zaměření:  Jihoafrická republika Jihoafrická republika

Státní logistická společnost Transnet plánuje navýšit železniční kapacitu pro převoz manganu určeného k exportu.

Rozšíření by mohlo přinést dalších 4,4 miliardy randů do státní kasy. Předpokládá se, že kapacita by mohla vzrůst až o 1,5 milionu tun, a to nejpozději do konce července letošního roku.

Krok následuje po lehce konzervativním rozhodnutí, kdy Transnet kus přepravy přerozdělil od hlavních výrobců manganu ve prospěch začínajících těžařů. Očekává se, že tento postup bude přínosný nejen pro vývozce, ale také zvýší tržby společnosti Transnet.

Vedlejším cílem je maximální využívání železničních slotů na trati mezi jednotlivými porty. Z dlouhodobého hlediska by mohlo docházet k dalšímu zvyšování kapacit přepravovaného zboží, konkrétně u manganu z 16 na 22 milionů tun do roku 2027/28. Podobně společnost Transnet jedná i s dalšími klíčovými hráči v jiných oborech, jelikož chtějí zvyšovat kapacity a příjmy napříč odvětvími.

Zpracoval kolektiv pracovníků zahraniční kanceláře CzechTrade Jihoafrická republika.

Zdroj: news24.com