Jihoafričané se bojí nedostatku vody. Hodlají investovat do potřebné infrastruktury

Datum: 31. 3. 2022    Průmyslový obor: Voda, odpady a životní prostředí;     Teritoriální zaměření:  Jihoafrická republika Jihoafrická republika

Jižní Afrika plánuje zřídit nové vodohospodářské agentury

Jihoafrická republika dlouhodobě čelí potenciálně ochromujícímu nedostatku vody. Místní vláda zahájila proces zřízení nového zařízení, pomocí kterého by mohla lépe najít soukromé investory. Ministerstvo vody a hygieny (The Department of Water and Sanitation) plánuje do konce dubna předložit kabinetu návrh zákona, který by specifikoval, za jakých podmínek by se mohla vytvořit Národní agentura pro vodní zdroje (National Water Resources Agency). Ta by vznikla spojením útvarů Water Trading Entity a Trans-Caledon Tunnel Authority a v provozu by mohla být již příští rok.

Jihoafrická republika patří mezi největší průmyslové ekonomiky v Africe a společně s vysoce rostoucí populací v zemi se zvyšuje poptávka po vodě. JAR je zároveň jednou ze 30 nejsušších zemí na světě, zejména vinou proměnlivých srážek, a očekává se, že změna klimatu způsobí ještě větší sucho. Národní vodohospodářský plán z roku 2019 uvádí, že do roku 2030 bude třeba investovat do infrastruktury zásobování vody a skladování 900 miliard randů (62 miliard dolarů).

Nově vzniklá agentura bude fungovat bez denního politického dohledu, čímž vznikne větší prostor k získávání peněz ze soukromého sektoru. Zároveň spojení dvou již existujících institucí sníží náklady a byrokratickou zátěž. Řada politiků si také slibuje lepší transparentnost o vynaložených prostředcích a snížení korupce. Vznik agentury také koresponduje s dlouhodobým plánem jihoafrického prezidenta Cyrila Ramaphosy, a to přilákat soukromé investory do státní infrastruktury - vodní, energetické i dopravní, přestože předchozí vlády všechno financovaly samy.

Zdroj: businesstech.co.za
Zpracoval kolektiv pracovníků Zahraniční kanceláře CzechTrade JAR.