Kanadská federální vláda investuje 12 milionů dolarů do projektů čistých technologií

Datum: 4. 5. 2022    Průmyslový obor: Elektronika a elektrotechnika; Hutní výroba; Energetika; Voda, odpady a životní prostředí; Chemický průmysl;     Teritoriální zaměření:  Kanada Kanada

Sedm vybraných projektů podpoří vývoj nových čistých technologií a pomůže firmám vylepšit produkci tak, aby byla více udržitelná.

Kanadský ministr přírodních zdrojů Jonathan Wilkinson oznámil během GLOBE fóra 2022 vládní investici o hodnotě více než 12 milionů kanadských dolarů na podporu vývoje vznikajících čistých technologií. Tato investice má vládě pomoci dosáhnout svých cílů z oblasti ochrany životního prostředí. Pro finanční podporu z tohoto fondu bylo vybráno celkem sedm firem.

Čtyři z podpořených projektů pochází z Britské Kolumbie. Canfor Pulp Limited dostane zhruba 4,6 milionů kanadských dolarů na výzkum v oblasti pokročilých zkapalněných biopaliv, společnost Saltworks Technologies získá dva miliony dolarů pro komercializaci technologie odsolení vody při produkci ropy, přes 1,16 milionu dolarů obdrží univerzita v Britské Kolumbii na výzkum termochemických procesů pro možnost hospodárné produkce zemního plynu z lesního rezidua a GHGSat Inc. obdrží 454 tisíc dolarů na podporu hybridního pozorovacího systému pro odhalení úniku skleníkových plynů do atmosféry.

Vláda dále poskytne necelých 1,9 milionu dolarů ontarijské firmě ArcelorMittal Dofasco na využití biouhlíku v průmyslové vysoké peci a 1,6 milionu dolarů univerzitě v Torontu pro vývoj technologie přeměny zachyceného oxidu uhličitého na syntetický metan.

Quantum Materials se sídlem v Albertě získá 700 tisíc dolarů pro konverzi tradičních oken na okna se solární produkcí elektřiny.

Zpracoval tým pracovníků zahraniční kanceláře CzechTrade Kanada
Zdroj: Canadian Manufacturing