Kandidát na brazilského prezidenta Lula chce změnit dohodu mezi EU a Mercosurem

Datum: 24. 8. 2022    Průmyslový obor: Ostatní;     Teritoriální zaměření:  Brazílie Brazílie

Lula, oponent stávajícího prezidenta Jaira Bolsonara, se nechal slyšet, že v případě zvolení bude požadovat změny v Dohodě o volném obchodu mezi EU a Mercosurem, která podle něj může brzdit průmyslový růst Brazílie.

První kolo prezidentských voleb se uskuteční 2. října 2022. Luiz Inácio Lula da Silva, kandidující za Stranu pracujících (PT) má oproti Jairu Bolsonarovi v počtu hlasů lehký náskok. V pondělí 22. srpna 2022 prohlásil, že Dohoda o volném obchodu mezi EU a Mercosurem má negativní vliv na význam průmyslu v národním hospodářství.

Evropská unie je pro Mercosur největším obchodním i investičním partnerem. Dohoda by měla zrušit clo až u 91 % produktů, jež jsou vyváženy z EU do zemí Mercosuru v období deseti let a u 92 % produktů v opačném směru. To zahrnuje jak potravinový, tak chemický, automobilový, textilní či farmaceutický průmysl. V lednu roku 2019 byla dohoda vyhlášena, stále však nebyla dokončena ani ratifikována.

Vůči dohodě měly námitky evropské země již od roku 2020, až nakonec evropský parlament došel k usnesení vyzývajícímu ke změnám, konkrétně aby Brazílie kladla větší důraz na životní prostředí, boj proti klimatické krizi a na politiku udržitelného rozvoje, která je v rozporu s rostoucím počtem požárů a odlesňováním v Amazonii. Na to však vláda brazilského prezidenta Jaira Bolsonara ostře reagovala prohlášením, že tlak Evropy, zejména Francie, je způsoben jinými zájmy, včetně zájmu o území Amazonie. „Brazílie není povinna souhlasit s dohodou, jež nerespektuje její požadavky“, tvrdí Lula. Zároveň je ale nakloněn diskuzi.

Zpracoval kolektiv pracovníků kanceláře CzechTrade Brazílie

Zdroje: g1.globo.com, economia.ulo.com.br