Kolumbie se profiluje jako světový lídr ve využití vodíku

Datum: 13. 6. 2022    Průmyslový obor: Energetika; Voda, odpady a životní prostředí;     Teritoriální zaměření:  Kolumbie Kolumbie

Kolumbie je jeden z nejrychleji rostoucích trhů s čistým vodíkem na světě. Vděčí za to optimálním podmínkám pro výrobu obnovitelných zdrojů energie, přístupu ke dvěma oceánům a novým zákonům, které vysílají jasné signály v podobě pobídek pro investory.

Kolumbijské ministerstvo hornictví a energetiky vydalo v září roku 2021 dlouhodobý plán pro rozvoj projektů čistého vodíku. Nastiňuje ambici instalovat až 3 GW kapacity do roku 2030 a předpokládá rozsáhlé přijetí této technologie i v automobilové dopravě. Kromě zmínky o velkém potenciálu výroby zeleného vodíku elektrolýzou vody, vláda stanovila také cíl ve stejném období vyrobit 50 kilotun modrého vodíku ze zemního plynu. Investice v tomto segmentu do roku 2030 se pohybují mezi 2,5 a 5,5 miliardy dolarů, přičemž by mělo být vytvořeno 10 až 15 tisíc nových pracovních pozic.

V dubnu 2022 vláda zveřejnila návrh vyhlášky, která definuje pravidla pro používání a výrobu vodíku, včetně pobídek zaměřených na podporu investic do místního rozvoje, inovací, výzkumu, přepravy a distribuce. Začátkem června tohoto roku ministr hornictví a energetiky Diego Mesa schválil sérii daňových pobídek pro tento typ projektů. Výroba modrého a zeleného vodíku bude mít stejné daňové výjimky jako nekonvenční zdroje obnovitelných energií.

Letos firmy Ecopetrol a Promigas zahájily provoz prvních dvou vodíkových pilotních projektů v Kolumbii. Státní ropná společnost Ecopetrol začala vyrábět zelený vodík v rafinerii Reficar v Cartageně. Přepravní společnost Promigas odstartovala projekt, ve kterém se snaží kombinovat vodík s plynem ve svých přepravních sítích. Další, kdo oznámil plány na zahájení vodíkového projektu je TGI, dceřiná společnost Grupo Energía Bogotá. Stejně jako Promigas chce TGI využít svou dopravní infrastrukturu k dodání směsi vodíku a zemního plynu svým zákazníkům.

Zracoval kolektiv zahraniční kanceláře CzechTrade Kolumbie.
Zdroj: bnamericas.com