Loňský rok byl velmi úspěšný pro turecký chemický průmysl

Datum: 19. 1. 2023    Průmyslový obor: Chemický průmysl;     Teritoriální zaměření:  Turecko Turecko

Výkonnost tureckého chemického průmyslu se projevila na vývozu. Za posledních pět let rostl o 92 %.

Turečtí zpracovatelé v chemickém průmyslu zaznamenali v loňském roce rekord, kdy vyvezli své produkty za více jak 33 miliard dolarů. Do roku 2030 očekávají, že celkový objem bude dosahovat až 50 miliard dolarů. Odborníci vyzdvihují roli chemického průmyslu i pro domácí ekonomiku, kde její produkty nacházejí uplatnění v 27 průmyslových sektorů.

Turecko dosáhlo v roce 2022 první příčky v exportu těchto produktů na globálním trhu, a to i přes problémy, které zde panovaly. Lokální hráči v chemickém průmyslu budou vyvíjet maximální úsilí, aby si tuto přední příčku udrželi i do budoucna. Postupně roste přidaná hodnota a výnos z kilogramu prodaného produktu. V roce 2021 byl na úrovni 0,92 dolaru za kilogram, v loňském roce již činil 1,16 dolaru za kilogram. Postupně tak dochází k naplňování očekávání producentů v tomto segmentu.

V současné době se úsilí soustřeďuje na dosažení cílů strategie do roku 2030. Letos má vývoz produkce chemického průmyslu opět vzrůst na 36 miliard dolarů a v roce 2030 dosáhnout až na 50 miliard dolarů. Osm z deseti nejsilnějších ekonomik světa se řadí také mezi nejvýznamnější hráče v chemickém průmyslu, což svědčí o významnosti tohoto odvětví. Má tak strategický význam pro ekonomický růst celé země. V roce 2022 patřil chemický průmysl s vývozem svých produktů k velmi úspěšným i tím, že se realizoval takřka do všech zemí světa a regionů. Je mezi TOP 10 států, kam směřoval turecký vývoz těchto produktů, patřily Nizozemsko, USA, Itálie, Rumunsko, Libanon, Rusko, Německo, Španělsko, Irák a Jižní Afrika. EU jako celek tvořila plných 40 % vývozu.

Zpracoval kolektiv zahraniční kanceláře CzechTrade Turecko. 
Zdroj: https://www.hurriyetdailynews.com