Maroko schvaluje nové celní postupy, které mají usnadnit dovoz mléka a másla ze zahraničí

Datum: 28. 11. 2022    Průmyslový obor: Potravinářský průmysl;     Teritoriální zaměření:  Maroko Maroko

S ohledem na pokračující nedostatek mléka na marockém trhu, zavedlo oddělení cel a nepřímých daní nové postupy pro dovoz odstředěného mléka a másla. Jejichž cílem je usnadnit dovoz dvou výše uvedených položek.

V souladu s tím se změní systém poplatků a daní vztahujících se na dva výše uvedené položek, s tím, že stát ponese daň z dovozních práv (DI) a daň z přidané hodnoty, zatímco dovozci ponesou zbytek poplatků a daň.

Nový postup související s převzetím části dovozních poplatků za sušené odstředěné mléko ze strany státu se začal uplatňovat od 17. listopadu a bude platit až do konce října roku 2023.

Zpracoval kolektiv zahraniční kancléře CzechTrade Maroko.

Zdroj: https://www.hespress.com/