Maroko: Cestovní ruch, doprava a energetická infrastruktura, to je investice v celkové hodnotě 23 miliard dirhamů.

Datum: 25. 6. 2020    Průmyslový obor: Ostatní;     Teritoriální zaměření:  Maroko Maroko

45 investičních dohod s celkovým finančním krytím více než 23 miliard dirhamů

Předseda vlády na zasedání investičního výboru schválil 45 investičních dohod s celkovým finančním krytím více než 23 miliard dirhamů, které by poskytly více než 8 500 trvalých, nebo přechodných pracovních míst. Předseda vlády ve svém úvodním projevu poznamenal, že tato schůzka se koná v obtížné ekonomické a finanční situaci vzhledem k dopadům pandemie koronaviru.
Rozdělení investic podle sektorů ukazuje řešení hlavně v oblasti energetické infrastruktury a obnovitelných zdrojů energie, tím dosáhnou investice až k 7,72 miliardám dirhamů, což představuje více než 33 % celkových investic schválených výborem. Následuje sektor komunikací a sektor průmyslu a obchodu.
S celkovým počtem 1534 pracovních pozic, což je více než 48 % z celkového počtu pracovních míst, zaujímá odvětví turismu a cestovního ruchu nejvyšší příčku. Dále následuje sektor průmyslu a obchodu s celkovým počtem 1410 pracovních míst a hned za ním sektor telekomunikací.

Zpracoval kolektiv pracovníků zahraniční kanceláře CzechTrade Casablanca.