Míra nezaměstnanosti v Izraeli v listopadu klesá

Datum: 19. 12. 2022    Průmyslový obor: Ostatní;     Teritoriální zaměření:  Izrael Izrael

Počet zaměstnaných v listopadu se nepatrně zvýšil z 60,3 % na 60,6 %.

Určité zpomalení ekonomického růstu v Izraeli se neprojevuje v růstu nezaměstnanosti. Podle údajů izraelského statistického úřadu byla míra nezaměstnanosti v zemi v listopadu 4,1 % (181 100), ačkoli v říjnu vyskočila z 3,9 % na 4,3 % (186 400). Ekonomové pak začali být znepokojeni tím, že jsme byli svědky nárůstu nezaměstnanosti poprvé od konce pandemie. Počet zaměstnaných se v listopadu zvýšil z 60,3 % na 60,6 %.

Zároveň se celkový počet nezaměstnaných, tedy včetně těch, kteří přestali hledat práci nebo o práci dočasně přišli, zvýšil z říjnových 228,5 tisíce na 237,5 tisíce v listopadu (z 5,2 % na 5,4 %).

Pozitivní údaje o nezaměstnanosti se objevily na pozadí pesimistické prognózy růstu izraelské ekonomiky. Podle předběžných odhadů izraelského statistického ve 3. čtvrtletí ekonomika vzrostla o 1,9 %, což je o 0,2 % méně než prognóza.

Růst na hlavu byl také horší, než se očekávalo, a to -0,4 % namísto -0,2 %. Meziroční výsledek bude zřejmě také horší než prognóza ministerstva financí, které v roce 2022 očekávalo růst o 6,3 %.

Připravil tým zahraniční kanceláře CzechTrade Izrael.

Zdroj: www.israelinfo.co.il