MMF zvýšil prognózy růstu HDP a inflace v Lotyšsku

Datum: 17. 6. 2022    Průmyslový obor: Ostatní;     Teritoriální zaměření:  Lotyšsko Lotyšsko

Mezinárodní měnový fond (MMF), který dokončil svou misi v Lotyšsku, zvýšil prognózy růstu hrubého domácího produktu (HDP) a míry inflace v tomto a příštích letech.

MMF předpovídá, že lotyšská ekonomika letos poroste o 2,5 % a příští rok o 2,7 %. Dubnová prognóza fondu předpokládala, že HDP Lotyšska letos poroste o 1 % a v příštím roce o 2,4 %.

MMF zároveň očekává, že průměrná roční inflace v Lotyšsku letos bude činit 14,5 %, v příštím roce 7,5 % namísto dříve předpokládaných 10 % a 3,9 %.

MMF poukazuje na to, že negativní důsledky ruské války proti Ukrajině jsou v současnosti hlavním problémem, který musí lotyšská vláda řešit. V krátkodobém horizontu by fiskální politika měla zmírnit tlak z války, včetně snížení dopadu vysokých cen energií na nejzranitelnější části populace. Zároveň musí lotyšská vláda zlepšit výkonnost investic, zaručit energetickou bezpečnost a podpořit ekonomické zotavení.

Z dlouhodobého hlediska musí lotyšská vláda urychlit strukturální reformy v ekonomice, stimulovat přerozdělení pracovní síly a usnadnit přechod k udržitelnějšímu a chytřejšímu růstu, zdůrazňuje MMF.

Fiskální podpora na snížení negativních dopadů vysokých cen energií by přitom měla být krátkodobá a cílená. Univerzální podpora nejen sníží dostupné zdroje, které lze použít na podporu méně chráněných kategorií obyvatel, ale také zvýší tlak na inflaci.

Opatření ke zlepšení energetické bezpečnosti by zase měla zohledňovat lotyšské plány zelené transformace. Diverzifikace dodávek - mimo jiné prostřednictvím zvýšeného dovozu zkapalněného zemního plynu - a investice do zelené energie výrazně zlepší spolehlivost dodávek energie, poznamenává MMF.

Podle fondu jsou hlavní rizika pro ekonomický růst a inflaci spojena s možným přerušením dodávek ruského plynu, rostoucími cenami energií a potravin a také se vznikem nových kmenů Covid-19.

Mise MMF probíhala v Lotyšsku od 1. do 15. června.

Zpracoval kolektiv pracovníků zahraniční kanceláře CzechTrade Lotyšsko s působností pro celé Pobaltí.
Zdroj: LETA