Není dobré pít dovezenou vodu, pokud má Černá Hora vodu kvalitnější

Datum: 30. 9. 2021    Průmyslový obor: Ostatní;     Teritoriální zaměření:  Černá Hora Černá Hora

Údaje z Monstatu - statistického úřadu za sedm měsíců roku 2021 ukazují, že bylo dovezeno 22,8 milionu litrů balené vody, takže dovoz byl ve srovnání s rokem 2020 vyšší o 43 procent.

Hospodářská komora Černé Hory dospěla k závěru, že za účelem zvýšení prodeje černohorských vod na domácím trhu je nutné posílit marketingové aktivity, pracovat na lepším umístění domácích vod na tržních pultech, protože jsou cenově a kvalitativně konkurenceschopné ve srovnání s vody z dovozu. Dále by měla být provedena práce na zvýšení vývozu vody prostřednictvím umístění na trhy v regionu a vzdálených destinacích, kde sousední země umísťují své vody.

Údaje z Monstatu - statistického úřadu za sedm měsíců roku 2021 ukazují, že bylo dovezeno 22,8 milionu litrů balené vody, takže dovoz byl ve srovnání s rokem 2020 vyšší o 43 procent, zatímco ve srovnání se stejným obdobím roku 2019 byl nižší o 16 procento. Nárůst dovozu v období leden až červenec letošního roku je přímým důsledkem dobré návštěvnosti turistů. Export balené vody za prvních sedm měsíců roku 2021 činil 611 000 litrů a ve srovnání se stejným obdobím roku 2020 je vyšší o 67 procent a ve srovnání s rokem 2019 je vyšší o 27 procent.

Dle statistických údajů Hospodářské komory, v roce 2020 bylo vyrobeno 20,9 milionu litrů vody, což je o 30 procent více než v roce 2019. Dostupné kapacity pro výrobu vody jsou výrazně vyšší než u realizovaných produktů, ale nejsou dostatečně využívány. Umístění vody na domácím a zahraničním trhu je omezeno skromnými marketingovými výsledky černohorských společností, problémem nelikvidity, ztrátou vstupních odznaků při exportu a významnými dodávkami vody z exportu. Podíl užitkové vody na spotřebě je zhruba 30 procent. Výrobci vody splňují standardy, pokud jde o kvalitu, balení a označování, takže existují velké příležitosti pro úspěšné umístění černohorských vod na zahraničních i domácích trzích, zejména během turistické sezóny.

Zpracoval tým pracovníků zahraniční kanceláře CzechTrade Černá Hora.
Zdroj: Portal Analitika