Nigérie omezuje výběry z bankomatů

Datum: 2. 12. 2022    Průmyslový obor: Ostatní;     Teritoriální zaměření:  Nigérie Nigérie

Denní limit bude 20 000 nair, to je přibližně 1000 korun.

Od 9. ledna 2023 bude na výběry hotovosti z bankomatů v Nigérii stanoven denní limit 20 000 nair. Dále budou výběry omezeny i týdně, a to nejvíce 100 000 nair. Jinými slovy, Nigerijci mohou vybrat hotovost pouze do výše 20 000 nair za den a maximálně 100 000 N za týden.

Toto omezení bude platit i pro držitele mezinárodních karet, které jsou vydány zahraniční bankou. Omezení se týká pouze hotovostních operací. Bezhotovostní operace budou prováděny beze změn.  

CzechTrade Nigérie nabádá všechny cestovatele do Nigérii, aby reflektovali toto opatření a vyvarovali se tak případným potížím při platbě za ubytování v hotelích či za jiné služby a produkty. 

Zpracoval kolektiv zahraniční kanceláře CzechTrade Nigérie.

Zdroj: www.today.ng