Nigerijská vláda zřídí modulární rafinérie v deltě Nigeru

Datum: 30. 11. 2022    Průmyslový obor: Ostatní; Nerostné suroviny a polotovary; Chemický průmysl;     Teritoriální zaměření:  Nigérie Nigérie

Nigerijská vláda spolupracuje se soukromým sektorem při zřízení modulární rafinérie v Deltě Nigeru.

Ministerstvo státu Delty Nigeru zveřejnilo plány na partnerství se soukromým sektorem při zřízení modulární rafinérie v oblasti Delty Nigeru. Toto bylo oznámeno prostřednictvím komuniké vydaného Národní radou Delty Nigeru (NCND). Rada se během jednání usnesla, že ministerstvo a devět států tvořících region Delty Nigeru iniciují platformu, která by usnadnila organizovanému soukromému sektoru zřídit modulární rafinérii podle modelu iniciativy Presidential Artisanal Gold Mining.

Presidential Artisanal Gold Mining Development Initiative (PAGMI) je komplexní program rozvoje řemeslné a drobné těžby zlata. Zahájen byl v roce 2019, aby podpořil formalizaci a integraci řemeslných činností v oblasti těžby zlata do právního, ekonomického a institucionálního rámce Nigérie.

Modulární rafinerie bude zpracovávat ropné produkty a následně prodávat na lokálním trhu. Soukromý sektor bude ve snaze o nalezení nejlepšího řešení oslovovat i zahraniční dodavatele, kteří by měli přinést nezbytné technologie a Know-How do tohoto projektu.

Zde se otevírá prosto i pro české výrobce a dodavatele, kteří mají s podobným projektem zkušenosti. Oslovování zahraničních partnerů by mělo být zahájeno v druhé půlce ledna roku 2023.

Zpracoval kolektiv zahraniční kanceláře CzechTrade Nigérie.

Zdroj: www.today.ng