Nové britské automobilky při výrobě končí s hliníkem. Přecházejí ke kompozitům

Datum: 21. 3. 2022    Průmyslový obor: Automobilový průmysl;     Teritoriální zaměření:  Velká Británie Velká Británie

Trend kompozitních materiálů má potenciál změnit automobilový průmysl a výrobní procesy ve prospěch začínajících inovativních výrobců.

V automobilovém průmyslu dlouhou dobu převládala mantra o důležitosti úspor z rozsahu. Marže jsou relativně tenké a pokud výrobci nejsou schopni produkovat alespoň 100 000 automobilů ročně, jejich šance na přežití je malá.

Tato zavedená teze však naráží na překvapivý růst výrobců, kteří na automobilovém trhu zastupují požadavky na více specifické použití vozů, které jsou v mnoha případech opomíjeny velkými výrobci. Zásadním důvodem, díky kterému mohou tyto start-upy profitabilně vyrábět bez nutnosti cen blížícím se prémiovým výrobcům typu Aston Martin jsou bezesporu nové technologie produkce.

Mezi jednu z nejdražších technologií s dlouho dobou splatnosti investice je lisovací stroj, který má za úkol lisovaní jednotlivých panelů vozu. Na lisy jsou z důvodu použití oceli velké nároky a stroje musí být schopny vyvinou obrovskou sílu. Jejich ceny dosahují až čtyř milionů dolarů a při výrobě osobního automobilu je jich potřeba celá řada.

Tento problém se snaží řešit inovativní britské firmy použitím lisovaní z kompozitních materiálů namísto oceli. Mezi tyto inovátory patří například LEVC, výrobce nové generace ikonických taxi prohánějících se po ulicích Londýna, které zná celý svět jako ‘black cabs’, EV start-up Arrival, nebo Riversimple, výrobce automobilů na vodíkový pohon.

Největší výhodou použití kompozit jsou nároky na tlak, který je nutný k jejich lisování. Technologie lisování zůstává stejná, ale namísto lisů se specifikacemi na 3000 až 5000 tun jsou třeba pouze stroje se specifikací na 100 až 400 tun. Další zásadní výhodou je to, že na proces lisování je nutný pouze jeden krok, zatímco u oceli je jich několik. To vše napomáhá profitabilitě výroby i při nižším počtu vyrobených kusů. Výroba je také více agilní a lze ji poměrně rychle přizpůsobit měnícím se nárokům. Náklady na vybavení nové výrobní linky jsou sníženy až o 40 %, což je pro začínající značky zásadní.

Ačkoliv se prozatím jedná o trend, který nebyl aplikován ve velkém rozsahu, rozhodně by neměl být českými exportéry opomenut. Přechod z oceli na kompozitní materiály a řada výrobců aplikujících novou technologii v relativně blízké Británii by mohli být zajímavou příležitostí pro české kompozitní firmy, ale také výrobce samotných lisovacích strojů. Možností představit se ve Velké Británii může být i podzimní veletrh Advanced Engineering v Birminghamu, na kterém londýnská kancelář CzechTrade organizuje společný stánek českých firem.

Zdroj: Autocar
Zpracoval tým pracovníků zahraniční kanceláře CzechTrade Spojené království.