Nové podpůrné programy v Izraeli

Datum: 24. 7. 2020    Průmyslový obor: Ostatní;     Teritoriální zaměření:  Izrael Izrael

Po nástupu druhé vlny pandemie vyhlásil premiér Netanjahu další ekonomické programy pomoci

V souvislosti s faktem, že některé dříve schválené podpůrné programy narazily na řadu potíží (organizačních, termínových, obsahových) a jejich časovou omezeností a také kvůli nástupu druhé vlny pandemie COVID-19 byly veřejnosti představeny dva nové ekonomické balíčky.
První nový balíček v hodnotě 88 mld. NIS (616 mld. Kč, 6,3 % izraelského HDP) se soustředí na poskytnutí ekonomické podpory nezaměstnaným, živnostníků a podnikům na období příštích 12 měsíců. Nárok na podporu v nezaměstnanosti byl rozšířen do konce července 2021. Živnostníci obdrží měsíčně dávky do výše 7500 NIS (52 500 Kč), malé podniky obdrží příspěvek 6000 NIS (42 000 Kč) jednou za dva měsíce. Velké podniky mohou získat podporu až do 500 000 NIS (3,5 mil. Kč) v závislosti na tom, jak byly v důsledku krize poškozeny.
Druhý balíček ve výši 6 mld. NIS (42 mld. Kč) měl poskytnout paušální finanční pomoc všem izraelským domácnostem v závislosti na počtu lidí v rodině bez ohledu na jejich ekonomickou situaci. Podle návrhu měla rodina s jedním dítětem dostat 2000  NIS (14 000 Kč), rodina se dvěma dětmi 2500 NIS (17 500 Kč)  a rodina se třemi dětmi 3000 NIS (21 000 Kč), ostatní občané Izraele starší 18ti let 750 NIS (5 250 Kč).
Za neadresnost (paušálnost) pomoci se na premiéra Netanjahua ihned snesla vlna kritiky od koaličních partnerů i státních úředníků. Mnozí to v souvislosti s klesajícími preferencemi premiéra a kritickými reakcemi na nezvládání pandemie a související ekonomické krize považují za „úplatek“ (s reakcí izraelské vlády na probíhající ekonomickou krizi je spokojeno pouze 16 % obyvatel). Návrh v současné době doznal významných úprav a neměl by se týkat bohatších vrstev obyvatelstva. Konečná podoba bude jasná až po schválení parlamentem.
Očekává se, že s implementací všech balíčků a programů pomoci vzroste schodek izraelského rozpočtu na rok 2020 na 13,5 % HDP (2,9 % v roce 2019) a veřejný dluh na 76 % HDP (60 % v roce 2019). Celkové prostředky na podporu hospodářství by měly dosáhnout 194 mld. NIS (1358 mld. Kč), tj. 14,3 % HDP země.

Zdroj: https://www.calcalist.co.il/; https://www.ynet.co.il/
Zpracoval kolektiv pracovníků zahraniční kanceláře CzechTrade Izrael