Nový business park v Lotyšsku – příležitost pro zahraniční investory

Datum: 18. 9. 2019    Průmyslový obor: Investice;     Teritoriální zaměření:  Lotyšsko Lotyšsko

Lotyšsko láká zahraniční investory do nového business parku.

Nový „Business and Innovation Park Mežgarciems“ je budován v Lotyšsku, pouhých 25 km od hlavního města Rigy. Území zahrnuje 11 stavebních pozemků a 8 z nich bude draženo obcí Carnikava v říjnu.
Stavba infrastruktury a nezbytných komunikací na tomto území má být dokončena před začátkem r. 2020. Vše je vybudováno nově – osvětlené přístupové cesty, rozvody elektřiny, plynu a vody, síť odpadních vod a obecní kanalizace i optická síť.
Vybudování tohoto vysoce kvalitního podnikatelského prostředí má dle očekávání vytvořit 205 nových pracovních míst a přilákat investice v hodnotě 10,5 mil. eur. Projekt je realizován s podporou z Evropského fondu pro regionálního rozvoj a náklady na něj budou dle odhadů činit 5,06 mil. eur.
Plocha stavebních pozemků dostupná v rámci aukce je od 4192 do 11 657 metrů čtverečních a počáteční ceny v rámci aukce se pohybují od 19 900 eur do 48 500 eur. Stavební pozemky koupené v aukci mohou být od obce vykoupeny do 5 let, nicméně stavba může být zahájena okamžitě po nákupu. Podle podmínek aukce musí na tomto pozemku podnikatel postavit výrobní podnik, vložit či získat pro projekt investici minimálně 500 tis. eur a vytvořit min. 15 nových pracovních míst během 30 měsíců.
Aukce prvních 8 pozemků na území „parku“ proběhne 8., 9. a 15. října. Přihlášky do aukce mohou účastníci podávat do 27. září. 

Zdroj: BNS/TBT, 18.září 2019
Zpracoval kolektiv pracovníků zahraniční kanceláře CzechTrade Riga